152-0003/01 – Enterprise Development I. (.)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Enterprise Development I.

Compulsory literature:

1. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionální podnikatelského prostředí. Podpora malého a středního podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 2. Mikoláš, Z.: Synergické podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 3. Gibson, R. (editor): Nový obraz budoucnosti. Praha. Management Press, 1998. 4. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Brno: Computer Press, 1999. 5. Jirásek, J.: Transformační řízení. Praha: Grada, 1993. 6. Kašík, J. - Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 7. Kenedy, D.S.: Jak uspět v podnikání porušováním všech osvědčených pravidel. Praha: Managenet Press, 2000. 8. Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Praktický průvodce podnikatelským prostředím a zvyklostmi zemí Evropské unie. Praha: Management Press, 1995. 9. Další literární prameny a studijní zdroje dle sdělení přednášejících.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vstup do problematiky předmětu - nový podnikatelský svět - cíl a struktura předmětu - základní pojmy (podnikatelství, podnikání, trendy a megatrendy v podnikání) - základní motivy a předpoklady pro podnikání 2. Podnikatelský potenciál - terminologický vstup do problematiky podnikatelského potenciálu - procesní pojetí a strukturalizace potenciálu - podnikatelský potenciál a podnikatelská vize 3. Specifické trendy a vztahy v podnikání - podnikatel a jeho pojetí efektivnosti - vztahy: podnikatel - manažer - výkonný pracovník 4. Podnikatelské prostředí - vymezení přístupu a obsahu podnikatelského prostředí - metody a prostředky pro určování potenciálu podnikatelského prostředí - rozvoj podnikatelského prostředí s ohledem na podmínky v ČR a EU 5. Identita, integrita, suverenita a mobilita v podnikání - vymezení a souvislosti - základní znaky identity v podnikání, odlišnosti u malého a velkého podnikání - suverentia, mobilita a efektivnost v podnikání 6. Specifika velkého a malého podnikání - precizace vymezení malého a středního podnikání, funkce a role ve společnosti - precizace vymezení velkého podnikání, nové skladebné formy 7. Komparace základních forem podnikání - systematický přehled forem podnikání - kritéria pro volbu 8. Nestandardní a vícekriteriální formy podnikání - role nestandarních a vícekriteriálních forem podnikání - demokratické a participační projevy v podnikání - podnikání ve specifickém podnikatelském prostředí 9. Regionální aspekty podnikání - postavení regionů a obcí v procesu podnikání - přístupy obcí a regionů (krajů) k podnikání - dopady působení státní správy a samosprávy na rozvoj podnikání v ČR 10. Nové trendy v podnikání - nová ekonomika - charakteristika hlavních rysů a tendencí - virtuální aspekty podnikání - vlivy digitalizace, elektronické podnikání 11. Synergické podnikání - síťové (synergické) podnikání - nový pohled na investování 12. Vstup do harmonizace a optimalizace forem podnikání - změny a transformace v podnikání - pojetí harmonizace a optimalizace v podnikání - základní pohledy harmonizace a optimalizace ve vztahu k nejistotě a riziku 13. Trendy v podpoře podnikání - místo podpory v podnikání - současné formy a zdroje podory 14. Formy podnikání a praxe - případy progresivních forem podnikání v ČR - reakce na aktuální podněty z teorie a praxe 15. Kolokvium nad studentskými esejemi - prezentace studentských esejí - rozprava k esejím

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner