152-0005/01 – Metody ekonomických rozborů ()

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět vychází ze znalostí získaných z široké palety ekonomických předmětů ve společném studiu a tyto třídí a využívá pro řízení podniku jako celku. V rámci předmětu by si studenti měli osvojit metody ekonomické analýzy, na jejichž základě by měli přistupovat k hodnocení a diagnostikování podniku. Tento předmět by se měl stát východiskem pro předmět Podniková diagnostika. Přednesené metody by měly být využity ve speciálních a diplomových seminářích.

Povinná literatura:

1. DOUCHA, R.: Finanční analýza podniku. Praha: Vox Consult, 1996 2. DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C.H. Beck, 2000 3. FREIBERG, F.: Finanční controlling. Praha: Management Press, 1996 4. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 5. HOFFMAN, V.: Základy podnikové ekonomiky (Ředitelská analýza II). Praha: ČKVŘ, 1992 6. HOFMEISTER, R., STIEGLER, H.: Controlling. Praha: Babtext, 1992 7. PACLOVÁ,J.: Controlling. Ústí nad Labem: UJEP, 1995 8. RICCHUITE,D.N.: Audit. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85608- 86-4 9. SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996 10. VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1997 11. VOSOBA, K.: Řízení firemních financí. Praha: Ekopress, 1998 12. BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001 13. http://www.controlling.cz/text/html/ 14. http://www.irct.ct/or-info/34-98/strana2.html

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Pojetí, smysl a nástroje rozborové činnosti podniku 3. Rozbory a jejich funkce v podniku 4. Metody ekonomických rozborů 5. Základní rozborové techniky 6. Výstavba pyramidové soustavy ukazatelů 7. Technika analýzy časových řad ekonomických ukazatelů 8. Analýza rizika - metody a oblasti užití 9. Produkční funkce 10. Analýza nákladů a přínosů (cost benefit analysis) a analýza efektivity nákladů (cost effectives analysis) 11. Rozbor pracovních sil a pracovního času 12. Rozbor produktivity práce 13. Rozborové metody používané při posuzování zdraví firmy 14. Vztah rozborů podnikové činnosti, controllingu, benchmarkingu a interního auditu 15. Rozbor spotřeby materiálu 16. Rozborové metody používané při vyhodnocování experimentů 17. Použití metod statistické analýzy při přípravě dlouhodobých cílových rozhodnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku