152-0006/01 – Inovační management (InoMan)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Grublová, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRU08 doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače s principy managementu inovací tak, aby získali základní dovednosti ve formulaci dané inovace a osvojili si filosofii aktivního přístup k inovacím. Formou případové studie prohloubit znalosti studentů získané v předmětech Management I., Marketing a Podniková a Digitální ekonomika. Zvýšit analytické schopnosti studentů pro řešení praktických inovačních problémů a inovačních procesů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zahrnuje principy managementu inovací, řešení inovačních problémů a procesů, aplikaci v podnikové praxi.

Povinná literatura:

Čmejrková,S., Daneš,F., Světlá,J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999 Drucker,P.: Výzva pro 21. století. Praha: Management Press 2000 Handy,Ch., Senge,P.: Nový obraz budoucnosti. Praha: Management Press 2000 Grublová,E. a kol.: Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis 2001 Kiernan,M. J.: Inovuj nebo nepřežiješ. Praha: Management Press 1998 Koontz,H., Weihrich,H.: Management. Praha: Victoria Publishing 1994 Pitra,Z.: Management inovačních aktivit,Professional Publishing,Praha 2006 Szilagyi,A.D., Wallacey,J.M.: Organizational Behavior and Performance. Harper Collins Publisher, 1990 Heřman,J.:Řízení výroby.Melandrium,Praha 2001 Vosoba,P. a kol.: Firemní inteligence, Zdroje a efekty ve firmě. Ekopress 2001. ISBN 80-86119-42-4 Časopisy: \r\nModerní řízení\r\nInovační podnikání, Transfer technologií \r\n Veber,J.a kol.:Management - základy, prosperita, globalizace.Management Press,Praha 2000,ISBN 80-7261-029-5 Truneček,J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti, Professional Publishing, Praha 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvodní přednáška 2. Systémový pohled na management inovací firmy 3. Východiska řízení inovací 4. Funkční model řízení inovací 5. Případová studie z managementu inovací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 80  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku