152-0007/01 – Malé a střední podnikání (MSP-S)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní teoretické a legislativní poznatky o MSP 2. Rozumět podstatě, rolím a funkcím MSP 3. Určit hlavní a dílčí cíle MSP 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání MSP, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní rozvoj MSF 5. Uchopit a pochopit podstatu vlastníka v MSF, ekonomického rozhodování, vedení a řízení procesů v MSF 6. Obeznámit s teorií a praxí MSF, aplikovat teoretické poznatky do praktických návrhů a doporučení fiktivní firmy (v semestrální práci)

Vyučovací metody

Anotace

Tento předmět od ak. roku 2008/9 není vyučován (určen pro pětileté magisterské studium). Předmět rozvíjí dosažené poznatky studentů programu „Ekonomika a management“ v původní magisterské koncepci do specifické roviny malé a střední firmy. Přednášky jsou zaměřeny na rozšíření poznatků o typická specifika malého a středního podnikání. Cvičení jsou orientována na praktickou průpravu soudobých podnikatelských podmínek tak, aby absolvent programu „Ekonomika a management“ neměl podstatné adaptační problémy po vstupu do malé či střední firmy. Předmět je postaven na týmové práci ve virtuální firmě. Výuka je postavena na českém podnikatelském prostředí /vč. legislativy/.

Povinná literatura:

1. Hisrich,R.D., Peters,M.P.: Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996 2. Mikoláš,Z., Folvarčná,A.: Malá a střední firma. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000 3. Mikoláš,Z.: Podnikání a symergie. Ostrava: Repronis, 2002 4. Ludvík,L.: Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000 5. Veber,J.-Srpová,J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada 2005

Doporučená literatura:

Dle pokynů lektora.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení a role malého a středního podnikání /MSP/ 2. Právní rámec MSP 3. Podnikatelská filozofie, identita a integrita malé a střední firmy /MSF/ 4. Projektování a podnikatelský záměr v MSF 5. Specifika a styly řízení MSF 6. Specifika podnikatelského prostředí a marketing MSF 7. Účetnictví a dokumentace, daně a poplatky MSF 8. Kalkulace a rozpočty MSF 9. Finanční optimalizace vedení MSF 10. Specifika plánování a řízení MSF 11. Personální práce a lidské zdroje v MSF 12. MSF a její vztahy k bance 13. Podpora MSP v kontextu s členstvím ČR v EU 14. MSF a síťové podnikání 15. Podnikatel v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 28  0
                Písemka Písemka 6  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku