152-0053/04 – Management Consulting (PorMP)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantorIng. Blanka Poczatková, Ph.D., MBASubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na podporu podnikání prostřednictvím profesionálního poradenství pro podnikatele a managery. Předmět doplňuje mozaiku předmětů programu ?Ekonomika a management? původní magisterské koncepce, přičemž se soustřeďuje na obsah i management poradenské služby. Předmět je pojat jako průvodce profesí interního nebo externího poradenství v podnikání a řízení podniků. Předmět je postaven na týmové práci ve virtuální poradenské firmě.

Teaching methods

Summary

The emphasis in this course is put on the support of entrepreneurship by means of professional consultancy for businessmen and managers.

Compulsory literature:

Kubr, M. a kol.: Poradenství pro podnikatele a managery. Praha: CAPA, 1991 Kubr, M.: Jak si vybrat poradce. Praha: Management Press, 1994 Mikoláš,Z., Poczatková,B.: Základy práce poradce v podnikání.Háj ve Slezsku: MAJ, 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner