152-0064/01 – Logistický management ()

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je objasnit cíle, principy a postupy při organizování a řízení toků v logistických sítích. Výuka usiluje o pochopení vztahů mezi logistickými veličinami o osvojení si postupů v jednotlivých oblastech logistiky a ke zvládnutí základních metod a technik využívaných v logistice.

Povinná literatura:

1. Basl, J. – Majer, P. – Šmíra, M.: Teorie omezení v podnikové praxi. Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0613-X. 2. Bazala, J. a kol.: Logistika v praxi. Praktická příručka manažera logistiky. Praha: Verlag Dashöfer 2003. ISBN 80-86229-71-8. 3. Horáková, H. - Kubát, J.: Řízení zásob. Praha: Sekuron 1996. 4. Gregor, J. - Košturiak, J.: Just-in-time. Výrobná filosófia pre dobrý management. Bratislava: ELITA 1994. ISBN 80-85323-64-8. 5. Christopher, M.: Logistika v marketingu. Praha: Management Press 1998. ISBN 80-85943-59-X. 6. Macurová, P. – Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0104-3. 7. Pernica, P.: Logistický management. Teorie a podniková praxe. Praha: RADIX 1998. ISBN 80-86-031-13-6. 8. Schulte, Ch.: Logistika. Praha: Victoria Publishing 1991. ISBN 80- 85605-87-2. 9. Tomek, G. - Vávrová, V.: Řízení výroby. Praha: Grada Publishing 1999. ISBN 80-7169-578-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět logistiky a logistického managementu. 2. Procesy a jejich faktory, typy výroby, bod rozpojení objednávkou zákazníka. 3. Specializace pracovišť. 4. Úroveň logistických služeb a ekonomika logistiky. Logistické vyvažování. 5. Stanovení velikosti dávky. 6. Kapacita v logistice, využití teorie omezení. 7. Průběžná doba a synchronizace, zásoby rozpracovanosti. 8. Problematika lokalizace v logistice. 9. Logistika v zásobování. 10.Řízení zásob v bodě rozpojení. 11. Logistika ve výrobě. 12.Distribuce. 13.Logistické koncepce. 14.Logistická integrace a řízení rozvoje logistických sítí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku