152-0074/02 – Diagnostika a terapeutika podniku I. a II. (.)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity7
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahové zaměření předmětu: Zvládnutí teoretických základů diagnostiky a terapeutiky podniku, vybraných metod a postupů diagnostikování. Hodnocení podniku a jeho funkčních částí. Určování vadných stavů, krizových situací a nevyužitých příležitostí. Rizikové a krizové řízení.

Povinná literatura:

Literatura: 1. Kolektiv autorů: Podniková ekonomika. AJAK, Ostrava 1998 2. Kašík,J.-Michalko, M. a kol.: Podniková diagnostika. Tandem, Ostrava 1998 3. Copeland, T., Koller, T., Murin, J.: Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, Praha 1994 4. Duchoň, B.: Ekonomika a management podniku. ČVUT, Praha 1994 5. Zdražilová, D., Khelerová, V.: Management obchodní firmy. Grada, Praha 1994 6. Wöhe, G. a kol.: Einfuhrung in die allgemeine Betriebswirtschaftlehre. Mnichov 1990 7. Pandula, V.: Předpisy o konkurzu a vyrovnání. Linde, Praha 1994 8. Milkowich, G. T., Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Grada, Praha 1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu: · Význam diagnostiky podniku, její geneze a prameny, druhy diagnostiky · Podnik jako objekt diagnostikování, typologie podniků · Význam vztahu "podnik a jeho okolí" pro diagnostiku · Diagnostika podniku - její úkoly a postupy při tvorbě diagnóz · Kritéria a hodnocení, ukazatele, normy a ideály · Oceňování a hodnota podniku · Silné a slabé stránky podniku · Identifikace problémů v podniku, problémové analýzy a managerské rozhodování · Identifikace a charakteristika krizí podniku. Příčiny krizí podniku · Základy podnikové terapeutiky, druhy terapií (revitalizace, sanace atd.) · Zánik podniku: likvidace, konkurz, vyrovnání · Nevyužité potenciály podniku · Příklady diagnostikování podniku, metody a techniky · Diagnostické myšlení, analogie z diagnostik jiných vědních oborů · Diagnostika a terapeutika podnikových výrobních faktorů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku