152-0075/01 – Management jakosti a systémy jakosti ()

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na principy a postupy managementu jakosti v ąirokém pojetí. Dotýká se zákaznických, firemních i celospolečenských aspektů jakosti. Rozebírá problematiku výstavby systémů jakosti v organizacích jako nedílné sloľky celopodnikových systémů řízení. Podrobně osvětluje principy a nástroje TQM. Zahrnuje také problematiku národní politiky podpory jakosti a regulované sféry.

Povinná literatura:

1. Klabusayová, N.: Posuzování shody stanovených výrobků. Frenštát p. Radhoštěm: Nakl. Veronika 2000. ISBN 80-902159-6-3 2. Normy ČSN EN ISO řady 9000 : 2000. Praha: ČNI 2001 3. Macurová, P. : Základy managementu jakosti. Ostrava: VŠB - TU 1997. ISBN 80- 7078-464-4 4. Nenadál, J. a kol.: Metody a procesy měření v systémech managementu jakosti. Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0192-2 5. Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press 1998. ISBN 80-85943-63-8 6. Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press 2001. ISBN 80-7261-054-6 7. Noskievičová, D.: Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU 1997. ISBN 80-7078-318-4 8. Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press 2001. ISBN 80-7226-543-1 9. Veber,J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-72-61-146-1 10. Košturiak,J.-Frolík,Z. a kol.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86-851-38-9

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí jakosti, měření a hodnocení jakosti 2. Ekonomické aspekty jakosti 3. Systémový přístup a procesní orientace managementu jakosti 4. Systémy jakosti podle přístupu ISO řady 9000 5. Odpovědnost vedení v rámci managementu jakosti 6. Management zdrojů 7. Management procesů při realizaci výrobku 8. Měření, analýza a zlepšování v systémech jakosti 9. Filosofie TQM 10.Nástroje TQM 11.Propojení TQM se systémy štíhlé výroby a JIT 12.Implementace TQM 13.Normalizace, akreditace, ověřování shody 14.Státní politika podpory jakosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku