152-0076/01 – Strategie a rozvoj podniku A ()

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAD02 Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit základní znalosti o podnikové ekonomice vztahující se ke strategickému řízení a investičnímu rozvoji podniku. Těžiště předmětu je v přenosu poznatků využitelných pro profese projektantů a konzultantů rozvojových projektů podniků soukromého i veřejného sektoru.

Povinná literatura:

1. Collins,D.J., Montgomery,C.A.: Corporate Strategy. Chicago: Irwin 1997 2. Dedouchová,M.: Strategie podniku. Praha: C.H.Beck 2001 3. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Management Press 1999 4. Jirásek,J.A.: Strategie. Umění podnikatelských vítězství. Praha: Professional Publishing 2002 5. Johnson,G., Scholes,K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press 2000 6. Keřkovský,M., Vykypěl,O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. Praha: C.H.Beck 2002 7. Montanari,J.R., Morgan,C.P., Bracker,J.S.: Strategic Management. Chicago: The Dryden Press 1990 8. Sedláčková,H.: Strategická analýza. Praha: C.H.Beck 2000 9. Slávik, Š.: Strategické riadenie podniku. Bratislava: Sprint 1999 10.Slávik,Š. a kol.: Strategický manažment. Prípadové štúdie. Bratislava: Ekonóm 2001 11. Souček,Z.: Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha: Professional Publishing 2003.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do strategického řízení 2. Vize, poslání a cíle podniku 3. Analýza externího prostředí podniku 4. Analýza interního prostředí podniku 5. Syntéza výsledků strategické analýzy 6. Podnikatelské strategie 7. Podnikatelské strategie ve vybraných situacích 8. Strategie na podnikové úrovni 9. Řízení a hodnocení podnikového portfolia 10. Hodnocení a výběr strategie 11. Funkční strategie 12. Implementace strategie – komunikace a organizace 13. Implementace strategie – administrativa, kontrola, odměňování, vůdcovství, kultura, moc a konflikt 14. Systém strategického řízení 15. Příprava a realizace projektů 16. Technicko-ekonomická studie projektu 17. Finanční analýza projektů 18. Hodnocení projektů 19. Rizika projektů 20. Investiční program 21. Strategie českých podniků v evropském kontextu 22. Internacionalizace a globalizace 23. Superkonkurence a strategie zítřka

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku