152-0076/01 – Company Strategy and Development A ()

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAD02 Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Company Strategy and Development

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do strategického řízení 2. Vize, poslání a cíle podniku 3. Analýza externího prostředí podniku 4. Analýza interního prostředí podniku 5. Syntéza výsledků strategické analýzy 6. Podnikatelské strategie 7. Podnikatelské strategie ve vybraných situacích 8. Strategie na podnikové úrovni 9. Řízení a hodnocení podnikového portfolia 10. Hodnocení a výběr strategie 11. Funkční strategie 12. Implementace strategie – komunikace a organizace 13. Implementace strategie – administrativa, kontrola, odměňování, vůdcovství, kultura, moc a konflikt 14. Systém strategického řízení 15. Příprava a realizace projektů 16. Technicko-ekonomická studie projektu 17. Finanční analýza projektů 18. Hodnocení projektů 19. Rizika projektů 20. Investiční program 21. Strategie českých podniků v evropském kontextu 22. Internacionalizace a globalizace 23. Superkonkurence a strategie zítřka

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner