152-0077/03 – Enterprise Development II. ()

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAD02 Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je rozvinout u studentů poznatky a inženýrské dovednosti z problematiky rozvoje forem podnikání. Zejména se to týká otázek optimalizace a harmonizace vztahů v podnikání. Praktickým cílem výuky je, aby si studenti osvojili vhodné metody a techniky k řešení harmonizačních úloh.

Teaching methods

Summary

Enterprise Development II.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vstup do problematiky předmětu 2. Rizika a bezpečnost podnikání 3. Bonita a specifika efektivnosti v podnikání 4. Metodologie harmonizace a optimalizace podnikání 5. Nové trendy ve vztahu podnikání a podnikatelské prostředí 6. Harmonizace interního potenciálu firmy 7. Harmonizace podnikatelské aktivity na externí potenciály 8. Harmonizace podnikatelské aktivity na externí potenciály 9. Harmonizace vlastnického portfolia 10. Harmonizace reálného a virtuálního podnikání 11. Harmonizace podnikání a praxe 12. Kolokvium k probrané látce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner