152-0081/02 – Diploma Seminar B (DipSeB)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytne základní znalosti pro zpracování diplomové práce. Jedná se o předmět, který je postaven na osobním kontaktu mezi pedagogem a studentem. Student na základě svých teoretických znalostí, získaných během 5-letého studia prokazuje svoji připravenost v podnikové praxi. Výstupem je závěrečná diplomová práce, která má mít rozsah cca 45 stran, dále přílohovou část.

Teaching methods

Summary

Diploma Seminar B

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner