152-0099/01 – Small and Medium - sized Enterprises A ()

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Postavení a role malého a středního podnikání /MSP/ 2. Právní rámec MSP 3. Podnikatelská filozofie, identita a integrita malé a střední firmy /MSF/ 4. Projektování a podnikatelský záměr v MSF 5. Specifika a styly řízení MSF 6. Specifika podnikatelského prostředí a marketing MSF 7. Účetnictví a dokumentace, daně a poplatky MSF 8. Kalkulace a rozpočty MSF 9. Finanční optimalizace vedení MSF 10. Specifika plánování a řízení MSF 11. Personální práce a lidské zdroje v MSF 12. MSF a její vztahy k bance 13. Podpora MSP v kontextu s členstvím ČR v EU 14. MSF a síťové podnikání 15. Podnikatel v praxi

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 28  0
                Written exam Written test 6  0
                Other task type Other task type 6  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner