152-0106/01 – Řízení a správa společností (ŘSS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAD02 Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Chápat základní problémy vlastnické správy společností v kontextu se soudobými ekonomickými podmínkami, řešit základní úkoly správy společnosti, přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem, adaptovat teoretické základy do specifických podmínek České republiky a zvládat základní metody řešení problémů vlastnické správy společností.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretická východiska a praktické poznatky k problematice vlastnické správy společností (zejména akciových společností) v zahraničí a v České republice. Cvičení umožňují studentům ověřit získané poznatky na případových studiích.

Povinná literatura:

1. Hučka,M., Malý,M., Okruhlica,F. a kol.: Správa společností. Praha: Kernberg Publishing 2007. 2. Hučka,M.: Vlastnická správa korporací: Sborník vědeckých prací-řada ekonomická, mimořádné číslo.Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0133-7. 3. Mlčoch,L.: Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum 1996. ISBN 80- 7184-270-2. 4. Milgrom,P., Roberts,J.: Modely rozhodování v ekonomii a managementu. Praha: Grada Publishing 1997. ISBN 80-7169-411-8. 5. Roubíček,L.: Corporate Governance. Ostrava: VŠB-TU 1998. ISBN 80-7078- 592-6.

Doporučená literatura:

1. Keasey,K., Thompson,S., Wright,M.: Corporate Governance, Vol. I-IV. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 1999. ISBN 1 85898 871 3. 2. Schütte,C.: Privatization and Corporate Control in the Czech Republic. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika řízení a správy společností 2. Institucionální ekonomie - ekonomie transakčních nákladů 3. Vlastnictví a vlastnická práva 4. Smluvní vztahy 5. Základní přístupy k řízení a správě společností 6. Teoretické základy řízení a správy společností 7. Vnitřní kontrola společnosti 8. Vnější kontrola společnosti 9. Dva základní modely řízení a správy společností: anglo-americký a kontinentálně evropský model 10. Specifické otázky vlastnické kontroly v jednotlivých zemích 11. Správní orgány ve společnostech, jejich úloha a fungování 12. Vlastnická struktura společností v jednotlivých zemích 13. Zájmové skupiny společnosti a jejich smluvní vztahy 14. Úloha bank a kapitálových trhů v řízení a správě společností 15. Kodexy řízení a správy společností a jejich doporučení. 16. Hlavní aktéři v řízení a správě společností v ČR 17. Český model řízení a správy společností 18. Selhání řízení a správy společností ve světě a v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku