152-0106/01 – Corporate Governance (ŘSS)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAD02 Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To understand the basic problems of ownership corporate control in the context with contemporary economic conditions, to resolve the basic tasks of corporate governance, to approach to actual problems in a creative way, to adapt the theoretical foundations in the specific conditions of Czech Republic and to know basic methods of solving problems of ownership corporate control.

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to provide to students the basic theoretical foundations and practical knowledge in the sphere of ownership corporate control (especially point-stock companies) abroad and in the Czech Republic. The tutorials facilitate to verify the acquired knowledge on case studies.

Compulsory literature:

1. Hučka,M., Malý,M., Okruhlica,F. a kol.: Správa společností. Praha: Kernberg Publishing 2007. 2. Hučka,M.: Vlastnická správa korporací: Sborník vědeckých prací-řada ekonomická, mimořádné číslo.Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0133-7. 3. Mlčoch,L.: Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum 1996. ISBN 80- 7184-270-2. 4. Milgrom,P., Roberts,J.: Modely rozhodování v ekonomii a managementu. Praha: Grada Publishing 1997. ISBN 80-7169-411-8. 5. Roubíček,L.: Corporate Governance. Ostrava: VŠB-TU 1998. ISBN 80-7078- 592-6.

Recommended literature:

1. Keasey,K., Thompson,S., Wright,M.: Corporate Governance, Vol. I-IV. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. 1999. ISBN 1 85898 871 3. 2. Schütte,C.: Privatization and Corporate Control in the Czech Republic. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2000.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika řízení a správy společností 2. Institucionální ekonomie - ekonomie transakčních nákladů 3. Vlastnictví a vlastnická práva 4. Smluvní vztahy 5. Základní přístupy k řízení a správě společností 6. Teoretické základy řízení a správy společností 7. Vnitřní kontrola společnosti 8. Vnější kontrola společnosti 9. Dva základní modely řízení a správy společností: anglo-americký a kontinentálně evropský model 10. Specifické otázky vlastnické kontroly v jednotlivých zemích 11. Správní orgány ve společnostech, jejich úloha a fungování 12. Vlastnická struktura společností v jednotlivých zemích 13. Zájmové skupiny společnosti a jejich smluvní vztahy 14. Úloha bank a kapitálových trhů v řízení a správě společností 15. Kodexy řízení a správy společností a jejich doporučení. 16. Hlavní aktéři v řízení a správě společností v ČR 17. Český model řízení a správy společností 18. Selhání řízení a správy společností ve světě a v ČR

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner