152-0107/05 – Manažerská diagnostika a terapeutika podniku A ()

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přiblížit budoucím ekonomickým manažerům základy diagnostického myšlení, jehož součástí je myšlení systémové, hodnotové, konkurenční, krizové a potenciálové. Seznámit s praktickými postupy, metodami a technikami, které jsou využitelné v podnikové diagnostice.

Povinná literatura:

1. BLAHA,Z.S.-JINDŘICHOVSKÁ,I.: Jak posoudit zdraví firmy. Praha: 2. vyd., Management Press 1996 2. DAIGNE,J.F.: Ozdravná opatření v podniku. Praha: HZ 1996 3. KAŠÍK,J. A KOL.: Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie J. A. Komenského 1996 4. KAŠÍK,J.-MICHALKO,M.: Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem 1998. ISBN 80-902167-4-9 5. GRUBLOVÁ,E. A KOL.: Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis 2001. ISBN 80-86122-75-1 6. KUPKOVIČ,M.A KOL.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Sprint 1996. ISBN 80-88848-08-3 7. MAŘÍK,M.: Oceňování podniku. Praha: Ekopress 1996 8. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění, základní metody a postupy. 1. vydání. Praha, Ekopress 2003. ISBN 80-86119-57-2. 9. MILKOVICH,G.T.-BOUDREAU,J.W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada 1993 10. WOEHE,G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H. Beck 1995. ISBN 80-7179-014-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. téma Diagnostika podniku - základní pojmy 2. téma Historický vývoj diagnostiky podniku 3. téma Podnik jako objekt diagnostikování 4. téma Podnik jako systém 5. téma Bonita podniku 6. téma Hodnota podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku