152-0300/13 – Business Administration A (PE-A)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzSubject version guarantorDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
HUJ30 Ing. Adéla Hujdusová, Ph.D.
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
NYT31 RNDr. Igor Nytra
PES0001 Anonymizovaná Osoba
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Business Economics A is sectional subject, which offers basic theoretic knowledge about business economies. In following years student will use and envolve acquired knowledge of Business Economics A in special subject. In this subject student obtain knowledge about - establish, rise, function and extinction of company, - student also acquaint with single business activity, - strong emphasis is given on economic aspects, - the accent is put on acquirement of the specialized terminology.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cross-sectional subject which provides basic theoretical knowledge about business economics. Students obtain knowledge about foundation, development, operation and termination of a business. Students acquaint with individual business activities as well. The economic aspect of the issues is emphasized and the accent is put on acquirement of the specialized terminology. Students further extend their knowledge in special subjects in the following courses.

Compulsory literature:

NEEDLE, David. Business in context: an introduction to business and its environment. Andover: South-Western Cengage Learning, 2010.ISBN 978-1844806133.

Recommended literature:

KURATKO, Donald F. Entrepreneurship : theory, process, practice. Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. NICKELS, Wiliam G.; MCHUGH, James M.; MCHUGH Susan M. Understanding Business. McGraw-Hill/Irwin, 2010.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podniková ekonomika jako vědní disciplína, výklad základních pojmů 2. Třídění podniků a typologie organizací 3. Vývoj podniku v prostoru a čase a charakteristika malých a středních firem 4. Podnikatelské prostředí 5. Založení podniku 6. Živnostenské podnikání 7. Obchodní společnosti 8. Organizace a řízení podniku 9. Strategie podniku 10. Plánování v podniku 11. Kapitálová a majetková struktura podniku 12. Náklady podniku 13. Nástroje řízení nákladů 14. Informační systém podniku

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 37 (37) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 22  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 63 (63) 0 3
                Written examination Written examination 63  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.