152-0302/03 – Logistika A (LOG A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR485 Ing. Karla Jurásková
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika A studenti: 1) získají teoretické poznatky týkající se zaměření logistiky, jejích cílů a základních úloh, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vlivy, které působí na průběh toků v čase a na náklady toků, dále budou schopni vysvětlit způsoby stanovení velikosti dávek, postup plánování činností v čase, způsoby analýzy zásob a doplňování zásob, také základní postupy uplatňované ve skladování a distribuci, 3) budou schopni aplikovat metody pro stanovení velikosti dávek, velikosti kapacit, pro plánování průběžné doby a rozvrhování úkolů, vybrané metody racionalizace prostorového uspořádání pracovišť, Paretovu analýzu zásob, postup stanovení režimů doplňování zásob, 4) budou schopni analyzovat průběžnou dobu, rozmístění pracovišť, strukturu a pohyb zásob, 5) budou schopni rámcově vymezit vhodné směry zlepšování průběhu toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s pojetím, principy, cíli a základními úlohami logistiky. Jsou objasňovány základní postupy při organizování toků a při výpočtech základních logistických veličin.

Povinná literatura:

1.Macurová, P. – Klabusayová, N. – Tvrdoň, L. : Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. 2.MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3.

Doporučená literatura:

1. Emmet, Stuart. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2008. 298 s. ISBN 978–80–251–1828–3. 2. Koch, Richard. Pravidlo 80/20. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2008. 243 s. ISBN 978-80-7261-175-1. 3. Novák, R. – Zelený, L. – Pernica, P. – Kolář, P.: Přepravní, zasílatelské a logistické služby: Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3. 4. Štůsek, J.: Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.BECK, 2007. ISBN 978-80-7179-534-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování zápočtového testu

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí logistiky a logistického managementu, jejich funkce a cíle. Systémový přístup v logistice, procesy, logistické řetězce a logistické sítě, logistická rozhraní. Vztah technické stránky logistiky a logistického managementu. 2. Definování a klasifikace produktů, procesů a toků. Typy výroby. Funkce kusovníku. 3. Stanovení velikosti dávek. 4. Průběžná doba – pojem, struktura průběžné doby, nástroje pro plánování průběžné doby. 5. Úroveň logistických služeb a logistické náklady. Ekonomické vyvažování v logistice. 6. Předvýrobní příprava, její vliv na logistiku. 7. Kapacita, specializace a rozmístění pracovišť. 8. Vybrané úlohy z řízení zásob: druhy zásob, ukazatele rychlosti pohybu zásob, stanovení objednacích režimů, ABC-analýza. 9. Úvod do plánování a řízení výroby: hlediska a podklady při plánování výroby, vazba termínového a kapacitního plánování, rozvrhovací úlohy, řízení průběhu výroby. 10. Úvod do řízení distribuce: základní úlohy v distribuční logistice, sdružování, rozdružování a kompletace, úloha poskytovatelů logistických služeb, srovnání druhů dopravy, reverzní logistika, city logistika, dodací podmínky. 11. Klasifikace a charakteristika technických prostředků v logistice. 12. Ekologické, sociální a právní aspekty logistiky.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní