152-0302/07 – Logistika A (LOG A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
ZLA065 Ing. Jana Zlámalová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika A studenti: 1) získají teoretické poznatky týkající se zaměření logistiky, jejích cílů a základních úloh, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vlivy, které působí na průběh toků v čase a na náklady toků, dále budou schopni vysvětlit způsoby stanovení velikosti dávek, postup plánování činností v čase, způsoby analýzy zásob a doplňování zásob, také základní postupy uplatňované ve skladování a distribuci, 3) budou schopni aplikovat metody pro stanovení velikosti dávek, velikosti kapacit, pro plánování průběžné doby a rozvrhování úkolů, vybrané metody racionalizace prostorového uspořádání pracovišť, Paretovu analýzu zásob, postup stanovení režimů doplňování zásob, 4) budou schopni analyzovat průběžnou dobu, rozmístění pracovišť, strukturu a pohyb zásob, 5) budou schopni rámcově vymezit vhodné směry zlepšování průběhu toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s pojetím, principy, cíli a základními úlohami logistiky. Jsou objasňovány základní postupy při organizování toků a při výpočtech základních logistických veličin.

Povinná literatura:

1.Macurová, P. – Klabusayová, N. – Tvrdoň, L. : Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. 2.MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3.

Doporučená literatura:

1. Emmet, Stuart. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2008. 298 s. ISBN 978–80–251–1828–3. 2. Koch, Richard. Pravidlo 80/20. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2008. 243 s. ISBN 978-80-7261-175-1. 3. Novák, R. – Zelený, L. – Pernica, P. – Kolář, P.: Přepravní, zasílatelské a logistické služby: Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3. 4. Štůsek, J.: Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.BECK, 2007. ISBN 978-80-7179-534-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí logistiky, její funkce a cíle. Vývoj logistiky a nové trendy. 2. Systémový přístup v logistice, logistické řetězce a logistické sítě, logistická rozhraní. 3. Úroveň logistických služeb a logistické náklady. Logistické vyvažování. 4. Cíle, principy a hierarchie úloh v logistickém managementu. 5. Problematika stanovení velikosti dávek. 6. Průběžná doba – pojem, struktura, nástroje jejího zjišťování a analýzy. 7. Kapacita a specializace pracovišť a jejich vliv na logistiku. 8. Úvod do logistiky v zásobování: volba dodavatelů, režimy doplňování zásob, skladovací systémy. 9. Vybrané úlohy z řízení zásob: druhy zásob, ukazatele rychlosti pohybu zásob, stanovení objednacích režimů a velkosti dodávek, ABC-analýza. 10. Úvod do plánování a řízení výroby. 11. Problém lokalizace v logistice. Metody pro racionalizaci prostorového uspořádání. 12. Úvod do distribuce: základní úlohy v distribuční logistice, sdružování, rozdružování a kompletace, úloha poskytovatelů logistických služeb, srovnání druhů dopravy. 13. Směry rozvoje technických prostředků pro logistiku. 14. Informační systémy v logistice. 15. Ekologické, sociální a právní aspekty logistiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20 2
                Písemka Písemka 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.