152-0302/08 – Logistika A (LOG A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika A studenti: 1) získají teoretické poznatky týkající se zaměření logistiky, jejích cílů a základních úloh, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vlivy, které působí na průběh toků v čase a na náklady toků, dále budou schopni vysvětlit způsoby stanovení velikosti dávek, postup plánování činností v čase, způsoby analýzy zásob a doplňování zásob, také základní postupy uplatňované ve skladování a distribuci, 3) budou schopni aplikovat metody pro stanovení velikosti dávek, velikosti kapacit, pro plánování průběžné doby a rozvrhování úkolů, vybrané metody racionalizace prostorového uspořádání pracovišť, Paretovu analýzu zásob, postup stanovení režimů doplňování zásob, 4) budou schopni analyzovat průběžnou dobu, rozmístění pracovišť, strukturu a pohyb zásob, 5) budou schopni rámcově vymezit vhodné směry zlepšování průběhu toků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s pojetím, principy, cíli a základními úlohami logistiky. Jsou objasňovány základní postupy při organizování toků a při výpočtech základních logistických veličin.

Povinná literatura:

1.Macurová, P. – Klabusayová, N. – Tvrdoň, L. : Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8. 2.MACUROVÁ, Pavla a Naděžda KLABUSAYOVÁ: Praktikum z logistického managementu. VŠB-TU, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0104-3.

Doporučená literatura:

1. Emmet, Stuart. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2008. 298 s. ISBN 978–80–251–1828–3. 2. Koch, Richard. Pravidlo 80/20. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2008. 243 s. ISBN 978-80-7261-175-1. 3. Novák, R. – Zelený, L. – Pernica, P. – Kolář, P.: Přepravní, zasílatelské a logistické služby: Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3. 4. Štůsek, J.: Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.BECK, 2007. ISBN 978-80-7179-534-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování zápočtového testu

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí logistiky a logistického managementu, jejich funkce a cíle. Procesy, logistické řetězce a logistické sítě, logistická rozhraní. Typické logistické aktivity. Úroveň logistických služeb a logistické náklady. 2. Předvýrobní příprava: typy výroby a typy toků, předmět a etapy předvýrobní přípravy, kusovník, technickohospodářské normy a jejich použití v logistice. 3. Stanovení velikosti dávek. 4. Kapacita, specializace a rozmístění pracovišť. 5. Průběžná doba: struktura průběžné doby, faktory ovlivňující průběžnou dobu,činnosti přidávající a nepřidávající hodnotu, nástroje pro plánování a analýzu průběžné doby. 6. Řízení zásob: druhy zásob, náklady spojené se zásobami, ukazatele rychlosti pohybu zásob, stanovení objednacích režimů, pojistná zásoba, analýza zásob metodu ABC. 7. Plánování a řízení výroby: hlediska a podklady při plánování výroby, stanovení plánu odváděné a zadávané výroby, kapacitní bilancování, rozvrhovací úlohy, řízení průběhu výroby. 8. Identifikovatelnost a sledovatelnost v logistice a prostředky automatické identifikace. 9. Logistika v distribuci: základní úlohy v distribuční logistice, sdružování, rozdružování a kompletace, typy distribučních kanálů, úloha poskytovatelů logistických služeb, srovnání druhů dopravy, reverzní logistika, dodací podmínky INCOTERMS. Pojem city logistika. 10. Skladování: základní úlohy, druhy skladů, technické prostředky ve skladech, určování místa uložení ve skladu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní