152-0303/06 – Plánování a investiční rozhodování firmy (PIRF)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuDr.Ing. Zuzana ČvančarováGarant verze předmětuDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí, účetnictví a dalších. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na proces plánování rozvoje podniku jako celku, investiční rozhodování podniku a využívání poznatků znalostního managementu, což ve vzájemné kombinaci následně v praxi vede ke zvyšování výkonnosti podniku. Stěžejní část předmětu bude věnována především pochopení provázanosti podnikových plánů a jejich naplnění v kontextu se zvyšováním výkonnosti podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

1. MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2432-4. 2. SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2009. 288 s. ISBN 978-80-247-2952-7. 3. ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola – klíč k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1844-6.

Doporučená literatura:

1. PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2009. 736 s. ISBN 978-80-247-3024-0 2. BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3. 3. FOTR, Jiří a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2012. 384s. ISBN 978-80-247-3985-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student v průběhu semestru zpracuje seminární práci v rozsahu minimálně 15 stran dle pokynů vyučujícího. V závěru semestru vykoná písemnou formou zápočet a posléze zkoušku Zápočet je v rozsahu 23-45 bodů a zkouška v rozsahu 28 55 bodů. Seminární práce je součásti zápočtu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: • Úvod do podnikového plánování • Tvorba podnikových cílů • Rozhodovací procesy v plánování • Specifikace jednotlivých druhů podnikových plánů - Plán výroby - Plán práce - Plán obnovy, rekonstrukce a modernizace majetku - Plán zásobování - Marketingový plán - Finanční plán • Kontrola plánů, hodnocení realizace plánů a riziko v plánování • Pojetí, druhy, financování a plánování hmotných investic • Podstata a postup hodnocení efektivnosti hmotných investic • Investiční program firmy • Srovnání investičních variant • Investiční riziko a jeho analýza • Měření strategických výsledků investic

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku