152-0304/01 – Metody ekonomických rozborů (MER)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Pochopit a vědět základy problematiky. 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu. 3. Určit hlavní a dílčí cíle úkolu. 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému. 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeného úkolu, aplikovat teoretické poznatky do řešení praktických problémů..

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení problémů hospodářské praxe, příp. jako pomocné metody při zpracování bakalářské a následně i diplomové práce.

Povinná literatura:

DOUCHA, R.: Finanční analýza podniku. Praha: Vox Consult, 1996 DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C.H. Beck, 2000 FREIBERG, F.: Finanční controlling. Praha: Management Press, 1996 ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 HOFFMAN, V.: Základy podnikové ekonomiky (Ředitelská analýza II). Praha: ČKVŘ, 1992 HOFMEISTER, R., STIEGLER, H.: Controlling. Praha: Babtext, 1992 PACLOVÁ,J.: Controlling. Ústí nad Labem: UJEP, 1995 RICCHUITE,D.N.: Audit. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85608-86-4 SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996 VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1997 VOSOBA, K.: Řízení firemních financí. Praha: Ekopress, 1998 BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001 http://www.controlling.cz/text/html/ http://www.irct.ct/or-info/34-98/strana2.html

Doporučená literatura:

GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. PASEKOVÁ, M. Účetní výkazy v praxi. 1. vyd. Praha: Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-6-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Pojetí, smysl a nástroje rozborové činnosti podniku 3. Rozbory a jejich funkce v podniku 4. Metody ekonomických rozborů 5. Základní rozborové techniky 6. Výstavba pyramidové soustavy ukazatelů 7. Technika analýzy časových řad ekonomických ukazatelů 8. Analýza rizika - metody a oblasti užití 9. Produkční funkce 10. Analýza nákladů a přínosů (cost benefit analysis) a analýza efektivity nákladů (cost effectives analysis) 11. Rozbor pracovních sil a pracovního času 12. Rozbor produktivity práce 13. Rozborové metody používané při posuzování zdraví firmy 14. Vztah rozborů podnikové činnosti, controllingu, benchmarkingu a interního auditu 15. Rozbor spotřeby materiálu 16. Rozborové metody používané při vyhodnocování experimentů 17. Použití metod statistické analýzy při přípravě dlouhodobých cílových rozhodnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku