152-0304/05 – Metody ekonomických rozborů (MER)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Pochopit a vědět základy problematiky. 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu. 3. Určit hlavní a dílčí cíle úkolu. 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému. 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeného úkolu, aplikovat teoretické poznatky do řešení praktických problémů..

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace rozšiřující jejich znalosti získané předchozím studiem a naučit je aplikovat získané poznatky na řešení konkrétních problémů hospodářské praxe. Dovednosti získané v předmětu by měl student umět využít v rámci řešení problémů hospodářské praxe, příp. jako pomocné metody při zpracování bakalářské a následně i diplomové práce.

Povinná literatura:

DOUCHA, R.: Finanční analýza podniku. Praha: Vox Consult, 1996 DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C.H. Beck, 2000 FREIBERG, F.: Finanční controlling. Praha: Management Press, 1996 ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint vfra, 2002 HOFFMAN, V.: Základy podnikové ekonomiky (Ředitelská analýza II). Praha: ČKVŘ, 1992 HOFMEISTER, R., STIEGLER, H.: Controlling. Praha: Babtext, 1992 PACLOVÁ,J.: Controlling. Ústí nad Labem: UJEP, 1995 RICCHUITE,D.N.: Audit. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85608-86-4 SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 1996 VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1997 VOSOBA, K.: Řízení firemních financí. Praha: Ekopress, 1998 BARAN, D.: Analýza hospodárenia podniku. Bratislava: STU, 2001 http://www.controlling.cz/text/html/ http://www.irct.ct/or-info/34-98/strana2.html

Doporučená literatura:

GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. PASEKOVÁ, M. Účetní výkazy v praxi. 1. vyd. Praha: Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-6-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vědět základní znalosti. 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu. 3. Určit hlavní a dílčí cíle úkolu. 4. Hodnotit poznaný stav v praxi, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému. 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeného úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických případových studií.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  (85)
        Metody ekonomických rozborů Písemka 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku