152-0307/04 – Logistika C (LOG C)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika C studenti : 1) získají teoretické poznatky týkající se globální logistiky, logistických koncepcí, kritérií pro lokalizaci v logistice, spolupráce v dodavatelských sítích, přístupů a metod logistické analýzy a auditingu, předpovědi poptávky, měření procesních nákladů, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vliv uspořádání a řízení logistické sítě na logistické veličiny a ekonomické výsledky, účel a použití logistických analýz 3) budou schopni aplikovat metody pro měření a analýzu spotřeby času a materiálu, metody předpovědi poptávky, měření procesních nákladů, 4) budou schopni analyzovat proces a logistický řetězec při uplatnění více kritérií a identifikovat potenciál pro zlepšení, 5) budou schopni navrhovat a hodnotit vhodné varianty uspořádání a řízení logistické sítě včetně opatření ke zmírnění rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje završení průpravných předmětů zaměřených na logistiku a řízení kvality. Prohlubuje a syntetizuje znalosti z oblasti organizování a řízení procesů. Rozšiřuje poznání o logistice do oblastí překračujících hranice podniku (řízení dodavatelského řetězce, globální logistika, externí logistická integrace a řízení partnerství), rozvíjí analytické, diagnostické a projekční postupy.

Povinná literatura:

Macurová, P., Klabusayová, N., Tvrdoň, L. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. IWSBN 978-80-248-4158-8. Macurová, P. – Hančlová, J. – Tvrdoň, L. – Černý, J. – Dejnega, O. – Minárová, A. Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI, 2011.ISBN 978-80-248-2538-0.

Doporučená literatura:

Košturiak, J. – Frolík, Z. a kol.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. Košturiak, J. – Boledovič, L. – Krišťak, J. – Marek, M.: Kaizen. Osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2349-2. Liker, J. K.: Tak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-807261-173-7. Časopisy Logistika, Systémy logistiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola pokroku při zpracování uložených samostatných úkolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného samostatného úkolu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozpory, rizika a řetězcové efekty v dodavatelských řetězcích a směry jejich řešení. 2.Rozhodování o poloze bodů rozpojení objednávkou zákazníka a konfiguraci logistické sítě. 3.Predikování poptávky. 4. Srovnání koncepcí štíhlosti, agility a ECR. 5. Mapování a analýza logistických řetězců. 6. Logistické aspekty lokalizace. 7. Trendy ve skladování a distribuci. 8. Rozvoj informačních a komunikačních systémů pro logistiku. 9.Řízení rizik v logistice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Zápočtový test Písemka 30  21
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti: 4 povinné účasti na cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku