152-0309/10 – Malé a střední podnikání (MSP-P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní teoretické a legislativní poznatky o MSP 2. Rozumět podstatě, rolím a funkcím MSP 3. Určit hlavní a dílčí cíle MSP 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání MSP, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní rozvoj MSF 5. Uchopit a pochopit podstatu vlastníka v MSF, ekonomického rozhodování, vedení a řízení procesů v MSF 6. Obeznámit s teorií a praxí MSF, aplikovat teoretické poznatky do praktických návrhů a doporučení fiktivní firmy (semestrální práci)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět doplňuje mozaiku předmětů nově koncipovaného oboru Ekonomika podniku do specifické roviny malé a střední firmy. Přednášky jsou zaměřeny na rozšíření poznatků studentů z předmětu ekonomiky a managementu podniku o typická specifika malého a středního podnikání. Cvičení jsou orientována na praktickou průpravu soudobých podnikatelských podmínek. Předmět je postaven na týmové práci ve virtuální firmě. Výuka vzchází z podmínek v českém podnikatelském prostředí /vč. legislativy/. Předmět je vhodný rovněž pro obory a specializace související s podnikáním a managementem.

Povinná literatura:

BLECHARZ, Pavel, Hana ŠTVERKOVÁ a Dagmar ZINDULKOVÁ. Poradenství: Založení a řízení poradenské firmy. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-941. HISRICH,Robert D. a Michael P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6.VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. roz. vyd. Praha: GRADA, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6. Písemné opory přednášejících a cvičících (vč. seznamu aktuálních pramenů)

Doporučená literatura:

MIKOLÁŠ, Zdeněk a Andrea FOLVARČNÁ. Malá a střední firma : přiměřeně praxe pro teoretiky a přiměřeně teorie pro praktiky : manuál podnikatelského vedení. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. ISBN 80-86458-02-4. MIKOLÁŠ,Zdeněk. Podnikání a synergie. Ostrava: Repronis, 2002. ISBN 80-7329-025-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy

E-learning

moodle.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Znalost látky podnikové ekonomiky. Vypracování eseje: podnikatelský záměr. Aktivní účast na seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení a role malého a středního podnikání ve společnosti /MSP/ 2. Projevy globalizace a členství ČR v EU v MSP a typologie MSP 3. Právní rámec a etika MSP 4. Podnikatelská filozofie, identita a integrita malé a střední firmy /MSF/ 5. Strategie a specifika managementu v MSF 6. Specifika podnikatelského prostředí a marketing MSF 7. Daně, poplatky, účetnictví a dokumentace MSF 8. Základy provozní ekonomiky MSF 9. Financování MSF 10. Specifika plánování a řízení MSF 11. Organizace práce a lidské zdroje v MSF 12. MSF a její vztahy k bance, vč. podpory MSP v kontextu s členstvím ČR v EU 13. MSF a synergické podnikání (sitě, klastry, aliance, ameby, konsorcia aj.) 14. Aktuální témata MSP 15. Podnikatel (MSF) v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Projekt Projekt 28  0
                Písemka Písemka 6  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 6  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku