152-0310/01 – Bachelor Seminar A (BcSem A-P)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits2
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzSubject version guarantorIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
PET0229 Ing. Michaela Bučková
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JIR013 Ing. Jaroslav Jiříček
KAI008 Ing. Jiří Kaiser, MBA
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
KUB33 Mgr. Aleš Kubíček
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
MRU40 Ing. Jarmila Mruzková
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
NEU0001 RNDr. Anna Neumanová
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
OPL001 Ing. Anna Oplatková, Ph.D.
VEV0010 Anonymizovaná Osoba
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
POH0057 Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA
PRU01 Ing. Karel Prukner
ROM015 Ing. Jiří Románek
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
SIG036 Mgr. Robert Sigmund
SIL0034 doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
TVR004 Ing. Helena Škrlová
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STI0009 Ing. Alena Stibůrková
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
VAL0013 Ing. Elen Válková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know basic knowledge of how to write a Bachelor Thesis 2. To understand the essence task Solved 3. And identify the main targets of work 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and knowledge to design specific procedures for the effective improvement of the status quo 5. Grasp and understand the essence of the problem at issue (task) 6. Familiar with the theory and practice of tasks, apply theoretical knowledge to practical analytical conclusions and outline proposals and recommendations to the task of the solved object

Teaching methods

Seminars
Individual consultations

Summary

Cílem je vedení studenta ke kvalitnímu zpracování jeho bakalářské práce.

Compulsory literature:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 46 s. ISBN 978-80-260-6074-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_studenti/studijni-predpisy/?

Recommended literature:

GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Principles and Methods of Law and Economics: Enhancing Normative Analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. 325 s. ISBN 978-0-521-82681-5. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Submitting bachelor thesis based on the Dean of Faculty of Economics and within the time schedule according to the study.

E-learning

Other requirements

1. First Knowing the basic knowledge of how to write a final thesis 2. Second Understand the nature of the solved task 3. Identify major and minor objectives of the work 4. Rate knowledge of the state of practice, to evaluate the main factors of change in the status quo and knowledge to design specific procedures to effectively improve the current situation 5. Grasp and understand the nature of the problem (task) 6. To become familiar with the theory and practice of solving tasks, apply theoretical knowledge to practical analytical conclusions and outline proposals and recommendations to the solved task.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course provides students basic information for bachelor thesis elaboration. It is based on individual contact between the tutor and student. The student based upon its knowledge gathered throughout three year's study demonstrates its preparedness for elaboration of bachelor thesis from enterprise practice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P - cs 2015/2016 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block
Subject block without study plan - EKF - P 2014/2015 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block