152-0312/01 – Bachelor Thesis (BcP-N)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits15
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzSubject version guarantorIng. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek
HUB0001 PaedDr. Bc. Petr Hubáček, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
NOV329 Ing. Josef Novotný, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
PET0229 Ing. Michaela Petrová
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Knows methodology of writing thesis 2. Understand the technical contents and select the appropriate entity (enterprise, organization) to implement the theory in practice 3. Identify the main targets of the solutions given and summarized evidence to clear conclusions and recommendations 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and knowledge, to propose adjustments to the current economic situation and the Management Company or organization 5. Grasp and understand the nature and given the task to identify the core elements and links between them, exploring the dynamics of behaviours, the effectiveness and risks 6. Familiar with the theory and practice solved task to deal with given the task by the stated objectives, to apply the theoretical knowledge into practical proposals and recommendations

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Student předá originál a požadovaný počet kopií své bakalářské práce.

Compulsory literature:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 46 s. ISBN 978-80-260-6074-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_studenti/studijni-predpisy/? Doporučená literatura:

Recommended literature:

GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Principles and Methods of Law and Economics: Enhancing Normative Analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. 325 s. ISBN 978-0-521-82681-5. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individually according to the requirements of supervisors.

E-learning

not available

Other requirements

Submitting bachelor thesis based on the Dean of Faculty of Economics and within the time schedule according to the study.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
152-0310 BcSem A-P Bachelor Seminar A Compulsory
152-0311 BcSem B-P Bachelor Seminar B Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

According to the established award thesis and based on the implementation of the direct contact with companies or firms where students can gain practical knowledge for a given topic, students complete a bachelor's surrender job.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P - cs 2015/2016 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block
Subject block without study plan - EKF - P 2014/2015 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block