152-0314/01 – Digitální ekonomika (DE)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
NEM09 Ing. Petr Němčík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní teoretické poznatky o globální informační sítí Internet a elektronickém podnikání 2. Rozumět strategii elektronického podnikání 3. Určit hlavní cíle vzniku www prezentace firem 4. Hodnotit poznaný stav praxe, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní fungování elektronického podnikání.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět přibližuje základní aspekty a subjekty působící na poli digitální ekonomiky. Pro budoucí ekonomy je důležité znát základní služby Internetu, spotřebitelské segmenty a pozici Internetu v podniku a podnikání. Kurz se zabývá rovněž problematikou ekonomiky elektronického obchodování a prostředím elektronických obchodů včetně elektronických platebních systémů a základních trendů v této oblasti.

Povinná literatura:

1. Cohenová, J.: Neobyčejně užitečná kniha o webu.1. vyd. Praha: Softpress, 2004. 371 s. ISBN 80-86497-63-1 2. Donát, J.: Efektivní podnikání v době Webu 2.0. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2007. 142 s. ISBN 978-8086851-73-0 3. Gates, B.: Byznys rychlostí myšlenky – Jak uspět v digitálním věku. Přel. P. Koubský. 1. vyd. Praha: Management Press, 1999. 354 s. ISBN 80-85943-97-2 4. Kaplan, M., Zrník, J.: Firemní nákup a e-aukce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 216 s. ISBN 978-80-247-2002-9 5. Plotěný, L.: Budování úspěšného firemního webu. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. 122 s. ISBN 80-7300-173-X 6. Sedláček, J.: Internet II – Komerční využití. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 1999. 380 s. ISBN 80-7079-839-4 7. Sedláček, J.: E-komerce – internetový a mobil marketing od A do Z. 1. vyd. 2006. 352 s. ISBN 80-7300-195-0 8. Stuchlík, P. a kol.: Marketing a reklama na internetu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 198 s. ISBN 80-7169-630-7 9. Suchánek, P.: Internetové obchody a videozáznamy jako prezentace firem. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvniné. 2007. 105 s. ISBN 978-80-7248-446-1 10. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Přel. D. Krásenský. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 350 s. ISNB 80-7226-176-2

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky 2. Globální informační síť - internet 3. Internet - informační zdroj pro ekonomická rozhodování 4. Pozice globální informační sítě v podniku 5. Ekonomika elektronického obchodu 6. Prostředí elektronických obchodů 7. Elektronické platební systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (05) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku