152-0314/01 – Digital Economy (DE)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
NEM09 Ing. Petr Němčík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To know the basic theoretical knowledge of the global information networks Internet and e-business 2. To understand e-business strategy 3. To identify the main objectives of the creation companies websites 4. To assess state practice, propose specific procedures for the efficient operation of e-business

Teaching methods

Summary

Subject explaining fundamental aspects of the digital economy. For the future economists is very important to know - basic Internet services, consumer segments and the position of the Internet in the enterprise and entrepreneurship. The course also deals with issues of economy, e-commerce and e-commerce environment, including electronic payment systems and the basic trends in this field.

Compulsory literature:

1. Cohenová, J.: Neobyčejně užitečná kniha o webu.1. vyd. Praha: Softpress, 2004. 371 s. ISBN 80-86497-63-1 2. Donát, J.: Efektivní podnikání v době Webu 2.0. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2007. 142 s. ISBN 978-8086851-73-0 3. Gates, B.: Byznys rychlostí myšlenky – Jak uspět v digitálním věku. Přel. P. Koubský. 1. vyd. Praha: Management Press, 1999. 354 s. ISBN 80-85943-97-2 4. Kaplan, M., Zrník, J.: Firemní nákup a e-aukce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 216 s. ISBN 978-80-247-2002-9 5. Plotěný, L.: Budování úspěšného firemního webu. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. 122 s. ISBN 80-7300-173-X 6. Sedláček, J.: Internet II – Komerční využití. 1. vyd. Praha: VŠE Praha, 1999. 380 s. ISBN 80-7079-839-4 7. Sedláček, J.: E-komerce – internetový a mobil marketing od A do Z. 1. vyd. 2006. 352 s. ISBN 80-7300-195-0 8. Stuchlík, P. a kol.: Marketing a reklama na internetu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 198 s. ISBN 80-7169-630-7 9. Suchánek, P.: Internetové obchody a videozáznamy jako prezentace firem. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvniné. 2007. 105 s. ISBN 978-80-7248-446-1 10. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Přel. D. Krásenský. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 350 s. ISNB 80-7226-176-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.