152-0315/02 – Řízení a správa společností (ŘSS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuDr.Ing. Zuzana ČvančarováGarant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAD02 Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Chápat základní problémy vlastnické správy společností v kontextu se soudobými ekonomickými podmínkami, řešit základní úkoly správy společnosti. 2.Přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem. 3.Adaptovat teoretické základy do specifických podmínek České republiky. 4.Zvládat základní metody řešení problémů vlastnické správy společností. 5.Aplikovat teoretické poznatky do praktických případů správy společností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretická východiska a praktické poznatky k problematice vlastnické správy společností (zejména akciových společností) v zahraničí a v České republice. Cvičení umožňují studentům ověřit získané poznatky na případových studiích.

Povinná literatura:

1. HUČKA, Miroslav; Milan MALÝ; František OKRUHLICA a kol. Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 276 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 2. HUČKA, Miroslav a kol. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. Series on Advanced Economic Issues. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. (připravuje se). 3. KLUSOŇ, Václav. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha: Karolinum, 2010. 332 s. ISBN 978-80-246-1430-4. 4. Mallin, A. Christine. Corporate Governance 2. vyd. Oxford: University Press, 2007. 316 s. ISBN 978-0-19-928900-4. 5. Mallin, A. Christine (ed). Handbook on International Corporate Governance. Country Analyses. 2. vyd. Cheltenham: Edvard Elgar, 2011. 460 s. ISBN 978-1-84980-123-2. 6. STEFANOVOVÁ, Zuzana a kol. Řízení a správa společností. Případové studie. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. 254 s. ISBN 978-80-248-2483-3.

Doporučená literatura:

1. Hučka,M.: Vlastnická správa korporací: Sborník vědeckých prací-řada ekonomická, mimořádné číslo.Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0133-7. 2. Mlčoch,L.: Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum 2005. ISBN 80- 246-1029-9. 3. Milgrom,P., Roberts,J.: Modely rozhodování v ekonomii a managementu. Praha: Grada Publishing 1997. ISBN 80-7169-411-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod do správy společností 2. Teoretická východiska 3. Teoretické základy správy společnosti 4. Vlastnická kontrola společnosti 5. Modely správy společnosti 6. Orgány společnosti 7. Vlastnická struktura, úloha bank a kapitálových trhů 8. Praktické fungování správy společnosti ve světě 9. Restrukturalizace vlastnických vztahů v ČR 10. Mezinárodní rámec správy společností 11. Hodnocení úrovně správy společnosti 12. Zveřejňování informací, transparentnost a výroční zprávy 13. Selhání správy společnosti 14. Klíčové otázky vývoje správy společnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.