152-0315/10 – Řízení a správa společností (ŘSS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuDr.Ing. Zuzana ČvančarováGarant verze předmětuDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Chápat základní problémy vlastnické správy společností v kontextu se soudobými ekonomickými podmínkami, řešit základní úkoly správy společnosti. 2.Přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem. 3.Adaptovat teoretické základy do specifických podmínek České republiky. 4.Zvládat základní metody řešení problémů vlastnické správy společností. 5.Aplikovat teoretické poznatky do praktických případů správy společností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretická východiska a praktické poznatky k problematice vlastnické správy společností (zejména akciových společností) v zahraničí a v České republice. Cvičení umožňují studentům ověřit získané poznatky na případových studiích.

Povinná literatura:

1. HUČKA, Miroslav; Milan MALÝ; František OKRUHLICA a kol. Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 276 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 2. HUČKA, Miroslav a kol. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. Series on Advanced Economic Issues. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. (připravuje se). 3. KLUSOŇ, Václav. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha: Karolinum, 2010. 332 s. ISBN 978-80-246-1430-4. 4. Mallin, A. Christine. Corporate Governance 2. vyd. Oxford: University Press, 2007. 316 s. ISBN 978-0-19-928900-4. 5. Mallin, A. Christine (ed). Handbook on International Corporate Governance. Country Analyses. 2. vyd. Cheltenham: Edvard Elgar, 2011. 460 s. ISBN 978-1-84980-123-2. 6. STEFANOVOVÁ, Zuzana a kol. Řízení a správa společností. Případové studie. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. 254 s. ISBN 978-80-248-2483-3.

Doporučená literatura:

1. Hučka,M.: Vlastnická správa korporací: Sborník vědeckých prací-řada ekonomická, mimořádné číslo.Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0133-7. 2. Mlčoch,L.: Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum 2005. ISBN 80- 246-1029-9. 3. Milgrom,P., Roberts,J.: Modely rozhodování v ekonomii a managementu. Praha: Grada Publishing 1997. ISBN 80-7169-411-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1.Úvod do správy společností 2.Teoretická východiska 3.Teoretické základy správy společnosti 4.Vlastnická kontrola společnosti 5.Modely správy společnosti 6.Orgány společnosti 7.Vlastnická struktura, úloha bank a kapitálových trhů 8.Praktické fungování správy společnosti ve světě 9.Restrukturalizace vlastnických vztahů v ČR 10.Mezinárodní rámec správy společností 11.Hodnocení úrovně správy společnosti 12.Zveřejňování informací, transparentnost a výroční zprávy 13.Selhání správy společnosti 14.Klíčové otázky vývoje správy společnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43 2
        zápočet Jiný typ úlohy 85  43 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní