152-0317/02 – Ochrana spotřebitele (OS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity2
Garant předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMT, EKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR181 Ing. Renata Burdiláková
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět informuje o vývoji ochrany spotřebitele, jeho legislativním rámci v zemích Evropské unie a v České republice. Vysvětluje základní práva spotřebitelů, postup při jejich uplatňování a spoluúčast spotřebitelů na tvorbě nových produktů. Vyhodnocuje mj. konkrétní praktické příklady a modelové situace, které poskytnou studentům možnosti hlubšího proniknutí do obvyklých problémů v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečných výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Vyučovaný předmět analyzuje postavení a specifika spotřebitele v ČR a EU. Zahrnuje odbornou terminologii, rozbor základních zákonů, nařízení a předpisů týkajících se ochrany spotřebitele a objasňuje roli spotřebitelů v normalizaci a jeho účast v normalizačním procesu.

Povinná literatura:

KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 216 s. ISBN 978-80-7552-371-6. VÍTOVÁ, Blanka: Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 364 s. ISBN 978-80-7478-984-7. JURČOVÁ, Monika. Spotrebiteľské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-987-1. MORAVEC, Tomáš a Jan PASTORČÁK. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-745-3. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ, Tereza LEVICKÁ a Jana DUDOVÁ. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-625-0. Vítová, Blanka a Markéta Etlíková. Nekalé obchodní praktiky. Praha: Wolters Kluwer, 2017,120 s. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Časopisy: D – Test- časopis pro spotřebitele, Příloha MF Dnes „TEST“.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cíle a principy spotřebitelské politiky 2. Právní úprava ochrany spotřebitele 3. Spotřebitelské informace 4. Otázky bezpečnosti výrobku 5. Projekty navrhování nových výrobků 6. Proces normalizace, druhy norem, principy normalizace 7. Organizace zapojené do normalizace • Evropský normalizační systém, Evropské normalizační orgány • Český normalizační systém

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.