152-0317/03 – Ochrana spotřebitele (OS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity2
Garant předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR181 Ing. Renata Burdiláková
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět informuje o vývoji ochrany spotřebitele, jeho legislativním rámci v zemích Evropské unie a v České republice. Vysvětluje základní práva spotřebitelů, postup při jejich uplatňování a spoluúčast spotřebitelů na tvorbě nových produktů. Vyhodnocuje mj. konkrétní praktické příklady a modelové situace, které poskytnou studentům možnosti hlubšího proniknutí do obvyklých problémů v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečných výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Vyučovaný předmět analyzuje postavení a specifika spotřebitele v ČR a EU. Zahrnuje odbornou terminologii, rozbor základních zákonů, nařízení a předpisů týkajících se ochrany spotřebitele a objasňuje roli spotřebitelů v normalizaci a jeho účast v normalizačním procesu.

Povinná literatura:

BĚLOHLÁVEK, A. J. Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7179-297-0. BĚLOHLÁVEK, A. J. Consumer protection in arbitration. Huntington: Juris Publishing, 2012. ISBN 978-1-937518-12-7. KLABUSAYOVÁ, N., R. BURDILÁKOVÁ a J. ZLÁMALOVÁ. Ochrana spotřebitele, geneze a současnost.VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2037-8.

Doporučená literatura:

HAVLÍK, R. Ochrana spotřebitele v EU při obchodování po internetu: implementace směrnic o ochraně spotřebitele 85/577/EHS (smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory) a 97/7/ES (smlouvy uzavřené na dálku) v zemích EU a změny v nové harmonizační směrnici o ochraně spotřebitele 2011/83/EU. Ostrava: Key Publishing, 2012, 156 s. ISBN 978-80-7418-095-8. KINDL, M. a A. ROZEHNAL. Nový občanský zákoník: problémy a úskalí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 303 s. ISBN 978-80-7380-516-6. KLABUSAYOVÁ, N. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, ISBN 978-80-7552-371-6 (brož.). ISBN 978-80-7552-372-3 (e-pub). 216 s. VEČEŘA, J. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-87576-34-2. 266 str. VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-7478-984-7 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů Časopisy: D – Test- časopis pro spotřebitele, Příloha MF Dnes „TEST“.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cíle a principy spotřebitelské politiky 2. Legislativa ochrany spotřebitele v Evropské unii 3. Mezinárodní a evropské instituce spotřebitelů 4. Ochrana spotřebitele v členských zemích EU 5. Ochrana spotřebitele v České republice 6. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 7. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  0
        Zkouška Zkouška 75  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (05) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku