152-0317/13 – Ochrana spotřebitele (OS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět informuje o vývoji ochrany spotřebitele, jeho legislativním rámci v zemích Evropské unie a v České republice. Vysvětluje základní práva spotřebitelů, postup při jejich uplatňování a spoluúčast spotřebitelů na tvorbě nových produktů. Vyhodnocuje mj. konkrétní praktické příklady a modelové situace, které poskytnou studentům možnosti hlubšího proniknutí do obvyklých problémů v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečných výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Vyučovaný předmět analyzuje postavení a specifika spotřebitele v ČR a EU. Zahrnuje odbornou terminologii, rozbor základních zákonů, nařízení a předpisů týkajících se ochrany spotřebitele a objasňuje roli spotřebitelů v normalizaci a jeho účast v normalizačním procesu.

Povinná literatura:

KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 216 s. ISBN 978-80-7552-371-6. VÍTOVÁ, Blanka: Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 364 s. ISBN 978-80-7478-984-7. JURČOVÁ, Monika. Spotrebiteľské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-987-1. MORAVEC, Tomáš a Jan PASTORČÁK. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-745-3. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ, Tereza LEVICKÁ a Jana DUDOVÁ. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-625-0. Vítová, Blanka a Markéta Etlíková. Nekalé obchodní praktiky. Praha: Wolters Kluwer, 2017,120 s. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Časopisy: D – Test- časopis pro spotřebitele, Příloha MF Dnes „TEST“.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový 100% test

E-learning

Další požadavky na studenta

student musí vykonat zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstup do problematiky ochrany spotřebitele 2. Cíle a principy spotřebitelské politiky 3. Legislativa ochrany spotřebitele v Evropské unii 4. Mezinárodní a evropské instituce spotřebitelů 5. Ochrana spotřebitele v členských zemích EU 6. Ochrana spotřebitele v České republice 7. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 8. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 9. Zákon č. 40/1995 Sb.,o regulaci reklamy 10. Legislativní rámec ČR a EU v oblasti technické harmonizace. 11. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 12. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 13. Postupy při prokazování shody s požadavky norem. Značky shody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
        zápočet Jiný typ úlohy   2
Rozsah povinné účasti: -

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.