152-0318/01 – Investiční strategie firmy ()

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Jde o volitelný předmět, který poskytne posluchačům získání hlubších teoretických znalostí a poznatků volby strategie investování českých i zahraničních firem, především v přípravách na vstup České republiky do EU. Formou přednášek, odborných diskusí i písemných referátů, příkladů o této problematice.

Povinná literatura:

1. Donnelly,J.K.-Gibson,J.: Management. Praha: Grada 1997 2. Drucker,P.F.: The practice of management. Applety R.C., Chung K.H. 3. Slávik,Š.: Stratégia riadenia podniku. Bratislava: Sprint 1999 4. Frank,R.H.: Makroekonomie a chování. Praha: Svoboda 1995 5. Valach,J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: VŠE 1996 6. Grünvald,R.-Holečková,J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 1999 7. Kiernan,M.: Inovuj. Zásady strategického řízení pro 21. století. Praha: Management Press, 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí, druhy, financování a plánování investic 2. Podstata a postup hodnocení efektivnosti investic 3. Hodnocení efektivnosti investic 4. Metody hodnocení investic 5. Investiční program firmy 6. Tvorba investičního programu 7. Proces přípravy investičního programu 8. Počítačová podpora tvorby investičního programu 9. Srovnávání investičních variant 10. Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících variant 11. Výběr z investičních možností 12. Investiční riziko 13. Vliv inflace na efektivnost investic 14. Analýza rizika 15. Příprava plánu korečních opatření 16. Konkurence a podnikatelská strategie 17. Měření strategických výsledků investic

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku