152-0319/01 – Practical Implementation of a Corporate Economy and Management B (PISPEM B)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
NEM09 Ing. Petr Němčík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know basic information about the subject (an organization or a company) where the semestral project is worked up 2. To understand the main trends in branch, where the firm is active, and the student present the information about thecompany. 3. To appoint the main differences, where the company is excellent. 4. To assess the already known stage of the practical training experience, evaluate main factors of change of the present stage and knowledge 5. To handle and understand the basics of the problem solving (semestral task) and be able to present it rationally

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Cílem předmětu je propojit teoretické a praktické poznatky, a to jak na straně přednášejících, tak i studentů tohoto předmětu vzhledem k faktu, že všichni studenti se pohybují v praxi. Dalším cílem předmětu je přenos nejlepší praxe nejenom ve standardním modelu pedagog - student, ale též s využitím modelu expert z praxe – student a student - student, kde pedagog vystupuje v roli supervizora - moderátora. Přednášky jsou koncipovány jako nástin moderních trendů v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, které budou prezentovány vybranými experty z praxe. Cvičení jsou zaměřená na přenos nejlepší praxe mezi studenty, kteří působí v podnicích světové třídy a na poznání konkrétních provozních podmínek vybraného podniku světové třídy.

Compulsory literature:

Dle pokynů lektora a zdrojů z podniků a organizací.

Recommended literature:

Dle pokynů lektora a zdrojů z podniků a organizací.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Special project.

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. To know basic information about the subject (an organization or a company) where the semestral project is worked up 2. To understand the main trends in branch, where the firm is active, and the student present the information about thecompany. 3. To appoint the main differences, where the company is excellent. 4. To assess the already known stage of the practical training experience, evaluate main factors of change of the present stage and knowledge 5. To handle and understand the basics of the problem solving (semestral task) and be able to present it rationally

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer