152-0320/04 – Řízení jakosti B (ŘJ B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu budou: 1) schopni definovat a správně používat odbornou terminologii z oboru řízení jakosti, orientovat se v přístupech, metodách a technikách řízení jakosti, 2) rozumět a umět vysvětlit ekonomické důsledky jakosti, vliv jakosti na konkureční schopnost, klasifikovat náklady spojené s jakostí, nutnost prevence v řízení jakosti, strukturu a funkce systémů řízení podle mezinárodních standardů, principy analýzy a zlepšování jakosti, 3) schopni aplikovat metodiku Six Sigma, metodu SPC, metodu FMEA, metodu poka-yoke, srovnávat různé přístupy k řízení jakosti a zlepšování. 4) umět systematicky analyzovat problémy s jakostí od symptomů přes zjišťování nositelů problémů až k identifikaci kořenových příčin. 5) umět syntetizovat dílčí poznatky z analýz jakosti a navrhovat týmovým způsobem preventivní a nápravná opatření k řešení problémů. 6) umět posuzovat různé varianty opatření ke zlepšení kvality a stanovovat priority.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na základy řízení kvality zařazené v předmětu Řízení jakosti A vyučovaném v bakalářském studiu. Smyslem předmětu je získání širších znalostí a nadhledu v oblasti systémů managementu v organizaci (dle ISO norem), dále v oblasti zlepšování procesů pomocí Six Sigma, a také získání dovedností v aplikaci metod a technik analýzy a zlepšování jakosti. Po absolvování předmětu by měli být posluchači schopni se stát platnými členy týmů kvality v organizaci, a také být připraveni k všestrannému využití získaných dovedností při řešení problémů s kvalitou v širokém slova smyslu.

Povinná literatura:

BLECHARZ, P.: Kvalita a zákazník. Praha, Ekopress 2015, 160s. ISBN: 978-80-87865-20-0. NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-89-7261-561-2.

Doporučená literatura:

VEBER, J. A KOL.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. TOPFER, A. Six sigma. Koncepce a příklady pro řízení bez chyb. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1766-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola úkolů řešených ve cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné studium doplňkových materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy managementu podle mezinárodních standardů ISO. 2. Six Sigma/TQM, kvalifikace a organizace Six Sigma. 3. Six Sigma (SS) - DMAIC model, fáze Define. 4. SS - Fáze Measure. 5. SS - fáze Analyze. 6. SS - fáze Improve. 7. SS - fáze Control. 8. Metody kvality - FMEA. 9. Metody kvality - poka-yoke. 10. Metody kvality - SPC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  34
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok