152-0322/03 – Podniková ekonomika (PE)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
CZE0019 Ing. Katarzyna Czerná
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi kurzu získají základní znalosti týkající se podniku a jeho funkcí, základy manažerských dovedností ve strategickém a finančním řízení, ale také v oblasti řízení výroby, dodavatelů a personálním řízení. Navíc získají i dovednosti a kompetence pro fundamentální činnosti v oblasti ekonomiky podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti zde získají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku, seznámí se s podnikovými hodnototvornými procesy a s měřením hospodárnosti a výkonnosti podnikových činností. Hlavní témata (osnova) přednášek: 1. Úvod do podnikové ekonomiky. 2. Typologie podniků a společností. 3. Okolí podniku a podnikatelské prostředí. 4. Životní cyklus podniku a jeho fáze. 5. Kapitálová a majetková struktura podniku. 6. Ekonomická efektivnost podniku a její základní kategorie. 7. Organizování a organizační struktura podniku. 8. Strategické řízení podniku. 9. Finanční řízení podniku. 10. Výrobní činnost podniku. 11. Řízení nákupu. 12. Prodej a marketing. 13. Personální řízení. 14. Moderní trendy v řízení podniků a vstup podniků na zahraniční trhy.

Povinná literatura:

SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra. Úvod do podnikové ekonomiky. 3., upravené a rozšířené vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 264 s. ISBN 978-80-261-0733-0. VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-4372-1.

Doporučená literatura:

DRANSFIELD, Robert. Business economics. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. 486 s. ISBN 978-0- 415-83765-1. MARTINOVIČOVÁ, Dana, Miloš KONEČNÝ a Jan VAVŘINA. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. 688 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - povinná docházka + test

E-learning

Další požadavky na studenta

zápočet - povinná docházka + test zkouška – písemná

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti zde získají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku, seznámí se s podnikovými hodnototvornými procesy a s měřením hospodárnosti a výkonnosti podnikových činností. Hlavní témata (osnova) přednášek: 1. Úvod do podnikové ekonomiky. 2. Typologie podniků a společností. 3. Okolí podniku a podnikatelské prostředí. 4. Životní cyklus podniku a jeho fáze. 5. Kapitálová a majetková struktura podniku. 6. Ekonomická efektivnost podniku a její základní kategorie. 7. Organizování a organizační struktura podniku. 8. Strategické řízení podniku. 9. Finanční řízení podniku. 10. Výrobní činnost podniku. 11. Řízení nákupu. 12. Prodej a marketing. 13. Personální řízení. 14. Moderní trendy v řízení podniků a vstup podniků na zahraniční trhy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně ERP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku