152-0324/01 – Systémy managementu (SM)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
DAV0059 Ing. Markéta Davidová
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi kurzu se budou orientovat v systémech managementu podle mezinárodních norem, včetně systémů managementu životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen zejména na systémy kvality dle ISO 9001 a IATF 16949, a Total Quality Management. Absolventi budou umět uplatnit manažerské dovednosti v rámci systémů managementu. Své dovednosti a kompetence budou schopni používat i v rámci pokročilých postupů pro zlepšování procesů, jakými jsou např. FMEA, poka-yoke a Six Sigma.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Systémy managementu 2. Systém IATF 16949 3. Six Sigma – organizace, kvalifikace 4. Six Sigma DMAIC – Define 5. Six Sigma DMAIC – Measure 6. Six Sigma DMAIC – Analyze 7. Six Sigma DMAIC – Improve 8. Six Sigma DMAIC – Control 9. FMEA 10. Poka-yoke 11. SPC 12. DOE

Povinná literatura:

1) BLECHARZ, P. (2023) Řízení a zlepšování kvality. Praha, Ekopress. ISBN 978-80-87865-83-5. 2) NENADÁL, J. a kol. (2018). Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-89-7261-561-2.

Doporučená literatura:

1) 8D - Řešení problému v 8 disciplínách. Praha: CSQ, 2019. 79s. ISBN 978-80-02-02907-6. 2) HNÁTEK, Jan et al. Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016. Systémy managementu kvality. Požadavky. Praha: Česká společnost pro jakost a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 138 s. ISBN 978-80-02-02642-6. 3)Příručka FMEA - analýza možností vzniku vad a jejich následků. Praha: CSQ, 2019. 238 s. ISBN 978-80-02-02885-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

prezentace projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

využívání LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Zpracování praktického semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy managementu 2. Systém IATF 16949 3. Six Sigma – organizace, kvalifikace 4. Six Sigma DMAIC – Define 5. Six Sigma DMAIC – Measure 6. Six Sigma DMAIC – Analyze 7. Six Sigma DMAIC – Improve 8. Six Sigma DMAIC – Control 9. FMEA 10. Poka-yoke 11. SPC 12. DOE

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast 60%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zkouška standardně, semestrální projekt odevzdaný poslední týden výuky, účast na cvičení 50 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní