152-0327/01 – Udržitelnost a cirkulární ekonomika (SCE)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti cirkulární ekonomiky. 2. Osvojit si a využívat principy udržitelné ekonomiky. 3. Identifikovat SDGs a pracovat s nimi. 4. Navrhnout vhodný business model. 5. Posoudit rizika a efekty cirkulární ekonomiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu Cirkulární ekonomika je představení konceptu environmentálně udržitelné ekonomiky, technologie a produkčního řetězce v souvislosti s udržitelnými cíli. Předmět se věnuje otázkám vztahu mezi globalizací a rozvojem cirkulární ekonomiky, včetně zkoumání změny v oblasti posuzování problematiky rizik na různých úrovních a postavení člověka v cirkulární ekonomice a jeho významu pro její praktické uskutečňování.

Povinná literatura:

KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Cirkulární ekonomie a ekonomika 2 Státy, podniky a lidé na cestě do doby post-fosilní. Praha: GRADA, 2023. 240 s. ISBN 978-80-271-2932-4. KOUDELKOVÁ, Petra. Společenská odpovědnost firem a organizací: udržitelně o udržitelnosti. Jesenice: Ekopress, 2022. 140 s. ISBN 978-80-87865-77-4. ZAVYALOVA, Elena B. a Jelena Gennad´jevna POPKOVA, ed. Industry 4.0: fighting climate change in the economy of the future. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2022. 473 p. ISBN 978-3-030-79495-8.

Doporučená literatura:

BROŽOVÁ, Silvie, et al. Recyklace a cirkulární ekonomika: Recykling i gospodarka cyrkulacyjna. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. 99 s. ISBN 978-80-7623-095-8. HAUSEROVÁ, Eva, ed. Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století: energie, stavby, řemesla, komunity : domácnost, dům, doplňkové činnosti na farmě, lidská společenství. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 385 s. ISBN 978-80-7684-060-7. POTŮČEK, Martin a Jiří KAMENÍČEK. Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace: připomínka dvaceti šesti let studenstké ceny Josefa Vavrouška na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Vydání druhé, aktualizované a doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. Environmentální texty, 4. 118 s. ISBN 978-80-246-5100-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, prezentace

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování seminární práce, prezentace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Udržitelný rozvoj, úvod do udržitelnosti 2. Úvod do cirkulární ekonomiky 3. Obdobné koncepty 4. Cíle udržitelného rozvoje 5. SDG řízení 6. SDG lidé 7. SDG planeta 8. SDG prosperita 9. Udržitelnost jako příležitost v podnikání 10. Udržitelné business modely 11. Sociální ekonomika 12. Sdílená ekonomika 13. Řízení udržitelného přístupu (SDG Compass) 14. Poznatky z praxe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student musí splnit požadavky absolvování předmětu - klasifikovaný zápočet a zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.