152-0329/02 – Řízení jakosti (ŘJ)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
KON385 Ing. Filip Konečný
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s aktuálními přístupy pro management jakosti v organizaci. Studenti získají základní znalosti a dovednosti pro aplikaci systému jakosti podle mezinárodních standardů a pro neustálé zlepšování kvality.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Blecharz, P.: Plánování a řízení jakosti, DPP Design, Ostrava 1998. ČSN ISO řady 9000:2000 (ČSN ISO 9000, 9001, 9004) Deming,W.E. : Out of the Crisis. Cambridge University Press,1986 Feigenbaum,A.V.:Total Quality Control. McGraw Hill,1991. Ishikawa,K.: Co je celopodnikové řízení jakosti. Japonská cesta. Česká společnost pro jakost 1994. Mizuno, S.: Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha 1994. Oakland,J.S. : Total Quality Management. Butterworth-Heinemann,1992. Časopisy: Svět jakosti Quality Progress European Quality

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy (charakteristiky jakosti, pojetí jakosti). 2. Systémový přístup k řízení jakosti. ISO 9000:2000. ISO/TS 16949 a TQM. 3. Plánování jakosti, Off-line Quality Control (jakost návrhu ). 4. Metoda QFD. 5. Taguchiho metoda, DOE (Design of Experiments). 6. On-line Quality Control (jakost shody s návrhem). 7. SPC (Statistical Process Control). 8. Neustálé zlepšování, Six Sigma. 9. Lidský faktor a jakost, týmová práce, kroužky jakosti. 10. Ekonomické aspekty jakosti, náklady na jakost. 11. Řízení jakosti v servisních organizacích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 35  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku