152-0332/01 – Správa společností (SS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuDr.Ing. Zuzana ČvančarováGarant verze předmětuDr.Ing. Zuzana Čvančarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Chápat základní problémy vlastnické správy společností v kontextu se soudobými ekonomickými podmínkami, řešit základní úkoly správy společnosti. 2.Přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem. 3.Adaptovat teoretické základy do specifických podmínek České republiky. 4.Zvládat základní metody řešení problémů vlastnické správy společností. 5.Aplikovat teoretické poznatky do praktických případů správy společností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretická východiska a praktické poznatky k problematice vlastnické správy společností (zejména akciových společností) v zahraničí a v České republice. Cvičení umožňují studentům ověřit získané poznatky na případových studiích.

Povinná literatura:

1. HUČKA, Miroslav; Milan MALÝ; František OKRUHLICA a kol. Správa společností. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 276 s. ISBN 978-80-903962-0-3. 2. HUČKA, Miroslav a kol. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. Series on Advanced Economic Issues. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. (připravuje se). 3. KLUSOŇ, Václav. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha: Karolinum, 2010. 332 s. ISBN 978-80-246-1430-4. 4. Mallin, A. Christine. Corporate Governance 2. vyd. Oxford: University Press, 2007. 316 s. ISBN 978-0-19-928900-4. 5. Mallin, A. Christine (ed). Handbook on International Corporate Governance. Country Analyses. 2. vyd. Cheltenham: Edvard Elgar, 2011. 460 s. ISBN 978-1-84980-123-2. 6. STEFANOVOVÁ, Zuzana a kol. Řízení a správa společností. Případové studie. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. 254 s. ISBN 978-80-248-2483-3.

Doporučená literatura:

1. Hučka,M.: Vlastnická správa korporací: Sborník vědeckých prací-řada ekonomická, mimořádné číslo.Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0133-7. 2. Mlčoch,L.: Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum 2005. ISBN 80- 246-1029-9. 3. Milgrom,P., Roberts,J.: Modely rozhodování v ekonomii a managementu. Praha: Grada Publishing 1997. ISBN 80-7169-411-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace případových studií na cvičeních. Zápočet za semestrální práci. Zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod do správy společností 2. Teoretická východiska 3. Teoretické základy správy společnosti 4. Vlastnická kontrola společnosti 5. Modely správy společnosti 6. Orgány společnosti 7. Vlastnická struktura, úloha bank a kapitálových trhů 8. Praktické fungování správy společností v anglosaských zemích, v kontinentální Evropě a v Japonsku 9. Praktické fungování správy společností v České republice 10. Praktické fungování správy společností v zemích střední a východní Evropy 11. Hodnocení úrovně správy společnosti a kodexy dobré praxe 12. Selhání správy společnosti 13. Klíčové otázky vývoje správy společnosti v 21. století

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku