152-0333/01 – Ekonomika a řízení podniku (EŘP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět o pokročilých poznatcích ekonomiky a řízení podniku. 2. Rozumět podstatě ekonomiky a řízení podniku. 3. Určit hlavní a dílčí cíle soudobé ekonomiky a řízení podniku 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout v semestrální práci efektivní doporučení v podobě konkrétních strategií směřujících k rozvoji podniku. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (semestrálního úkolu) a dovést jej k racionální prezentaci s konkrétními návrhy. 6. Obeznámit se s teorií a praxí ekonomiky a řízení podniku, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu dalších trendů v rozvoji podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z přístupů, koncepcí a metod v oblasti ekonomiky a řízení podniku aplikovaných v současných podmínkách podnikatelského prostředí s ohledem na jeho transnacionalizaci a virtualizaci. Teoretická východiska prezentovaných odborných témat jsou konfrontována s praktickými zkušenostmi manažerů ve vybraných podnicích prostřednictvím videorozhovorů.

Povinná literatura:

Povinná literatura: MACUROVÁ, Pavla, Jana HANČLOVÁ, Leo TVRDOŇ et al. Řízení rizik v logistice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 268 s. ISBN 978-80-248-2530-0. PARMENTER, David. Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2015. 448 s. ISBN 978-11-190-1983-1. PETERKOVÁ, Jindra. Využití konceptů inovací v průmyslovém podniku. SAEI, vol. 46. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. 200 s. ISBN 978-80-248-4072-7.

Doporučená literatura:

HUČKA, Miroslav et al. Správa společností v zemích střední a východní Evropy. SAEI, vol. 16. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 326 s. ISBN 978-80-248-2937-1. MIKOLÁŠ, Zdeněk, Jindra PETERKOVÁ, Milena TVRDÍKOVÁ et al. Konkurenční potenciál průmyslového podniku. Praha: C. H. Beck, 2011. 338 s. ISBN 978-80-7400-379-0. STEFANOVOVÁ, Zuzana, Miroslav HUČKA, Jindra PETERKOVÁ a Jiří FRANEK. Řízení a správa společností. 2. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 254 s. ISBN 978-80-243-3982-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- testy

E-learning

152-0333/01

Další požadavky na studenta

- anotace - semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce a modely ekonomiky a řízení podniku 2. Soudobé pojetí ekonomiky podniku s ohledem na globální aspekty podnikání 3. Organické pojetí podniku a vymezení podnikatelského potenciálu 4. Morfologie potenciálu podniku a limity racionality 5. Metody pro vymezení a měření podnikatelského potenciálu 6. Nové přístupy a modely řízení podniku 7. Hranice dynamiky podniku 8. Vývojové trendy v podnikových organizačních strukturách 9. Organizace a řízení transnacionálních korporací 10. Řízení firmy založené na koncepci Balanced Scorecard 11. Nové dimenze a faktory konkurenceschopnosti podniku 12. Varianty rozvoje podnikatelského potenciálu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti: 85 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku