152-0333/02 – Ekonomika a řízení podniku (EŘP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět o pokročilých poznatcích ekonomiky a řízení podniku. 2. Rozumět podstatě ekonomiky a řízení podniku. 3. Určit hlavní a dílčí cíle soudobé ekonomiky a řízení podniku 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout v semestrální práci efektivní doporučení v podobě konkrétních strategií směřujících k rozvoji podniku. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (semestrálního úkolu) a dovést jej k racionální prezentaci s konkrétními návrhy. 6. Obeznámit se s teorií a praxí ekonomiky a řízení podniku, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu dalších trendů v rozvoji podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z přístupů, koncepcí a metod v oblasti ekonomiky a řízení podniku aplikovaných v současných podmínkách podnikatelského prostředí s ohledem na jeho transnacionalizaci a virtualizaci. Teoretická východiska prezentovaných odborných témat jsou konfrontována s praktickými poznatky o činnosti podniků.

Povinná literatura:

BRABENEC, Tomáš. Finanční analýza obchodních korporací. Osnice, Jesenice: Ekopress, 2022. 295 s. ISBN 978-80-87865-85-9. FOTR, Jiří, Stanislav HÁJEK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Emil VACÍK. Tvorba strategie a strategické plánován. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-2499-2. PARMENTER, David. Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2020. 330 p. ISBN 978-1-119-62077-8.

Doporučená literatura:

KISEĽÁKOVÁ, Dana a Miroslava ŠOLTÉS. Modely řízení finanční výkonnosti: v teorii a praxi malých a středních podniků. Praha: Grada, 2018. 185 s. ISBN 978-80-271-0947-0. MACHKOVÁ, Hana a Martin MACHEK. Mezinárodní marketing. 5. vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. Expert. 208 s. ISBN 978-80-271-3006-1. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: Grada, 2018. 255 s. ISBN 978-80-271-0944-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- testy

E-learning

152-0333/02

Další požadavky na studenta

- anotace - semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce a modely ekonomiky a řízení podniku 2. Soudobé pojetí ekonomiky podniku s ohledem na globální aspekty podnikání 3. Organické pojetí podniku a vymezení podnikatelského potenciálu 4. Morfologie potenciálu podniku a limity racionality 5. Metody pro vymezení a měření podnikatelského potenciálu 6. Nové přístupy a modely řízení podniku 7. Hranice dynamiky podniku 8. Vývojové trendy v podnikových organizačních strukturách 9. Organizace a řízení transnacionálních korporací 10. Řízení firmy založené na koncepci Balanced Scorecard 11. Nové dimenze a faktory konkurenceschopnosti podniku 12. Varianty rozvoje podnikatelského potenciálu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.