152-0333/04 – Ekonomika a řízení podniku (EŘP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět o pokročilých poznatcích ekonomiky a řízení podniku. 2. Rozumět podstatě ekonomiky a řízení podniku. 3. Určit hlavní a dílčí cíle soudobé ekonomiky a řízení podniku 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout v semestrální práci efektivní doporučení v podobě konkrétních strategií směřujících k rozvoji podniku. 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (semestrálního úkolu) a dovést jej k racionální prezentaci s konkrétními návrhy. 6. Obeznámit se s teorií a praxí ekonomiky a řízení podniku, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu dalších trendů v rozvoji podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z přístupů, koncepcí a metod v oblasti ekonomiky a řízení podniku aplikovaných v současných podmínkách podnikatelského prostředí s ohledem na jeho transnacionalizaci a virtualizaci. Teoretická východiska prezentovaných odborných témat jsou konfrontována s praktickými poznatky o činnosti podniků.

Povinná literatura:

BRABENEC, Tomáš. Finanční analýza obchodních korporací. Osnice, Jesenice: Ekopress, 2022. 295 s. ISBN 978-80-87865-85-9. FOTR, Jiří, Stanislav HÁJEK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Emil VACÍK. Tvorba strategie a strategické plánován. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-2499-2. PARMENTER, David. Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs. Fourth edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2020. 330 p. ISBN 978-1-119-62077-8.

Doporučená literatura:

KISEĽÁKOVÁ, Dana a Miroslava ŠOLTÉS. Modely řízení finanční výkonnosti: v teorii a praxi malých a středních podniků. Praha: Grada, 2018. 185 s. ISBN 978-80-271-0947-0. MACHKOVÁ, Hana a Martin MACHEK. Mezinárodní marketing. 5. vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. Expert. 208 s. ISBN 978-80-271-3006-1. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: Grada, 2018. 255 s. ISBN 978-80-271-0944-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce a její prezentace, písemná zkouška

E-learning

Kurz: 152-0333 Ekonomika a řízení podniku

Další požadavky na studenta

Studium doplňkových materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Srovnání základních forem podniků z různých hledisek, oborová klasifikace podniků, statistiky o podnicích v ČR, právní rámec podnikání. 2. Výkonnost podniku I. – faktory ovlivňující výkonnost podniku, měření a hodnocení výkonnosti podniku. 3. Výkonnost podniku II. – vybrané metody hodnocení výkonnosti, Model EFQM. 4. Systém řízení podniku. 5. Správa společností I. 6. Správa společností II. 7. Konkurenceschopnost podniku I. – znaky a faktory konkurenceschopnosti, přístupy a metody k hodnocení konkurenceschopnosti. 8. Konkurenceschopnost podniku II. – další metody k hodnocení konkurenceschopnosti. 9. Řízení podniku na základě přístupu Balanced Scorecard. 10. Transnacionální podnikání a formy vstupu podniku na zahraniční trh. 11. Problematika lokalizace podniků. 12. Vertikální a horizontální integrace podniků, sdílené podnikání. 13. Inovace v podniku. 14. Základy projektování rozvoje podniku a podnikání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2024/2025 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23 2
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních není nutná. Student musí splnit požadavky absolvování předmětu - zápočet a zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání EAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management MAE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.