152-0334/03 – Organizace podniku (OP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Chápat systémové pojetí organizace a řízení podniku. 2.Přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem. 3.Adaptovat obecná teoretická doporučení do specifických podmínek České republiky. 4.Zvládat základní metody a techniky popisu struktur a procesů a aplikovat je v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit dosažené poznatky studentů oboru Ekonomika podniku v problematice organizace a řízení velkých podniků a společností. Přednášky jsou zaměřeny na principy a postupy útvarového a procesního organizování systému řízení podniku.Cvičení umožňují studentům ověřit získané poznatky na případových studiích.

Povinná literatura:

BAZSOVÁ, B., A. KŘÍŽOVÁ a P. ŘEHÁČEK. Teorie organizace. Přístupy, metody, nástroje, softwarová podpora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3790-1. HUČKA, Miroslav a kol. Modely podnikových procesů. Praha: C. H. Beck, 2017. 512 s. ISBN 978-80-7400-468-1. LALOUX, Frederic. Budoucnost organizací. Průvodce budováním organizací 21. století na základě evoluce lidského uvažování. Praha: PeopleComm, 2016. 377 s. ISBN 978-80-87917-29-9.

Doporučená literatura:

DAFT, L. R., J. MURPHY a H. WILLMOTT. Organization Theory and Design. Hampshire: Cengage Learning EMEA, 2010. 694 s. ISBN 978-1-84480-990-5. STŘÍŽOVÁ, Vlasta a kol. Organizace v podmínkách informační společnosti. Praha: Oeconomica, 2014. 236 s. ISBN 978-80-245-2072-8. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. Teória a prax organizovania podniku. Bratislava: Sprint 2, 2013. 298 s. ISBN 978-80-89393-93-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace semestrální práce na cvičeních. Klasifikovaná ústní diskuze v rozsahu přednesené problematiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Systémové pojetí podniku. 2.Základy systémové teorie organizace. 3.Organizační dokumentace systému řízení podniku. 4.Metody popisu struktur a procesů. 5.Útvarové organizování. 6.Typy organizačních struktur a jejich členění. 7.Navrhování organizačních jednotek. 8.Rozvoj organizace a organizační změny. 9.Vývojové trendy v organizačních strukturách. 10.Procesní organizování- základy. 11.Procesní organizování - procesy k výrobě výrobků a k poskytování služeb. 12.Organizace a řízení nadnárodních společností: 13.Mimořádné téma k předmětu 14.Shrnutí problematiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        klasifikovaný zápočet Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních 100 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok