152-0334/04 – Organizace podniku (OP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Chápat systémové pojetí organizace a řízení podniku. 2.Přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem. 3.Adaptovat obecná teoretická doporučení do specifických podmínek České republiky. 4.Zvládat základní metody a techniky popisu struktur a procesů a aplikovat je v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit dosažené poznatky studentů oboru Ekonomika podniku v problematice organizace a řízení velkých podniků a společností. Přednášky jsou zaměřeny na principy a postupy útvarového a procesního organizování systému řízení podniku.Cvičení umožňují studentům ověřit získané poznatky na případových studiích.

Povinná literatura:

BAZSOVÁ, B., A. KŘÍŽOVÁ a P. ŘEHÁČEK. Teorie organizace. Přístupy, metody, nástroje, softwarová podpora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3790-1. HUČKA, Miroslav a kol. Modely podnikových procesů. Praha: C. H. Beck, 2017. 512 s. ISBN 978-80-7400-468-1. LALOUX, Frederic. Budoucnost organizací. Průvodce budováním organizací 21. století na základě evoluce lidského uvažování. Praha: PeopleComm, 2016. 377 s. ISBN 978-80-87917-29-9.

Doporučená literatura:

DAFT, L. R., J. MURPHY a H. WILLMOTT. Organization Theory and Design. Hampshire: Cengage Learning EMEA, 2010. 694 s. ISBN 978-1-84480-990-5. STŘÍŽOVÁ, Vlasta a kol. Organizace v podmínkách informační společnosti. Praha: Oeconomica, 2014. 236 s. ISBN 978-80-245-2072-8. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. Teória a prax organizovania podniku. Bratislava: Sprint 2, 2013. 298 s. ISBN 978-80-89393-93-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace semestrální práce. Klasifikovaná diskuse v rozsahu probrané problematiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Systémové pojetí podniku. 2.Základy systémové teorie organizace. 3.Organizační dokumentace systému řízení podniku. 4.Metody popisu struktur a procesů. 5.Útvarové organizování. 6.Typy organizačních struktur a jejich členění. 7.Navrhování organizačních jednotek. 8.Rozvoj organizace a organizační změny. 9.Vývojové trendy v organizačních strukturách. 10.Procesní organizování- základy. 11.Procesní organizování - procesy k výrobě výrobků a k poskytování služeb. 12.Organizace a řízení nadnárodních společností: 13.Mimořádné téma k předmětu 14.Shrnutí problematiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Klasifikovaný zápočet - bodové hodnocení 51 -100 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku