152-0338/01 – Řízení inovací v podniku (RIP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.Garant verze předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit s klíčovými otázkami při řízení inovací. 2. Osvojit si znalosti o inovacích a dovednosti potřebné pro řízení inovací na operativní a strategické úrovni. 3. Aplikovat a modifikovat funkční model řízení inovací formou případové studie v praxi. 4. Analyzovat a klasifikovat postupové kroky při řízení inovačního procesu v případové studii. 5. Sestavit průběh realizovaného inovačního procesu včetně jeho formalizace. 6. Vyhodnotit a interpretovat vytvořený proces. 7. Dosáhnout zvýšení řídících schopnosti studentů při realizování inovací v podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních poznatků o inovacích a inovačním procesu jako jednoho z klíčových podnikových procesů. Pozornost je věnována klíčovým otázkám, kterým se věnují podnikoví manažeři při řízení inovací na operativní a strategické úrovni. Teoretická východiska prezentovaných odborných témat jsou doplněna konkrétními ukázkami inovací výrobků a inovačních procesů z firemní praxe.

Povinná literatura:

BLAŽEK, Lukáš a kol. Řízení inovací a změn. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISBN 978-80-7408-183-5. CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Inovation management. Plzeň: Vydav. a naklad. Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-819-8. PETERKOVÁ, Jindra. Využití konceptů inovací v průmyslovém podniku. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4072-7.

Doporučená literatura:

ŠPAČEK, Miroslav a Karel ČERNÝ. Kreativní metody v inovacích. Praha: Oeconomia, naklad. VŠE, 2020. ISBN 978-80-245-2322-4. NOVÁK, Adam. Inovace je rozhodnutí: kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0333-1. VANCE, Ashlee. Elon Musk. Tesla, Space X a hledání fantastické budoucnosti. Brno: Jan Melvil, 2015. 400 s. ISBN 97880-87270-73-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace zadaného úkolu

E-learning

Kurz: 152-0338/01 Řízení inovací v podniku

Další požadavky na studenta

Semestrální práce, závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OT1: Klíčové otázky při řízení inovací OT2: Inovace jako řídící proces OT3: Strategický přístup k řízení inovací OT4: Vytváření efektivních strategických partnerství OT5: Vytvoření inovativního podniku OT6: Řízení interních procesů za účelem realizace inovací OT7: Vybrané metody pro řízení inovací a inovačního procesu OT8: Způsoby a zdroje financování inovací OT9: Hodnocení a zlepšování inovací OT10: Projektování inovačního podnikání OT11: Podpora inovačního podnikání v ČR OT12: Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku