152-0338/02 – Řízení inovací v podniku (RIP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit s klíčovými otázkami při řízení inovací. 2. Osvojit si znalosti o inovacích a dovednosti potřebné pro řízení inovací na operativní a strategické úrovni. 3. Aplikovat a modifikovat funkční model řízení inovací formou případové studie v praxi. 4. Analyzovat a klasifikovat postupové kroky při řízení inovačního procesu v případové studii. 5. Sestavit průběh realizovaného inovačního procesu včetně jeho formalizace. 6. Vyhodnotit a interpretovat vytvořený proces. 7. Dosáhnout zvýšení řídících schopnosti studentů při realizování inovací v podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních poznatků o inovacích a inovačním procesu jako jednoho z klíčových podnikových procesů. Pozornost je věnována klíčovým otázkám, kterým se věnují podnikoví manažeři při řízení inovací na operativní a strategické úrovni. Teoretická východiska prezentovaných odborných témat jsou doplněna konkrétními ukázkami inovací výrobků a inovačních procesů z firemní praxe.

Povinná literatura:

COLLINS, Jim a Marten T. HANSEN. Firmy, které se rozhodly být skvělé. Praha: Grada Publishing, 2021. 303 s. ISBN 978-80-271-3026-9. KRŠÁK, Branislav, Lubomír ŠTRBA a Sidor SCABA. Inovačný manažment. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2021. 81 s. ISBN 978-80-248-4586-9. TROTT, Paul. Innovation Management and New Product Development. 7th ed. London: Pearson, 2020. 568 p. ISBN 978-12-922-5152-3.

Doporučená literatura:

ŠPAČEK, Miroslav a Karel ČERNÝ. Kreativní metody v inovacích. Praha: Oeconomia, naklad. VŠE, 2020. 349 s. ISBN 978-80-245-2322-4. NOVÁK, Adam. Inovace je rozhodnutí: kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu. Praha: Grada, 2017. 205 s. ISBN 978-80-271-0333-1. VANCE, Ashlee. Elon Musk. Tesla, Space X a hledání fantastické budoucnosti. Brno: Jan Melvil, 2015. 400 s. ISBN 97880-87270-73-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Prezentace zadaných úkolů. - Zápočtový test.

E-learning

Kurz: 152-0338 Řízení inovací v podniku

Další požadavky na studenta

- seminární práce - zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klíčové otázky při řízení inovací 2. Inovace jako řídící proces 3. Základní přístupy k tvorbě inovační strategie 4. Význam národního a konkurenčního prostředí podniku pro inovační strategii 5. Kreativita, inovace, motivace 6. Efektivní integrace procesů a učení 7. Získávání poznatků z trhu 8. Vybrané metody pro řízení inovací 9. Řízení interních procesů 10. Učení prostřednictvím podnikání podniku 11. Ekonomické aspekty spojené s inovacemi 12. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: 85%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 40% účast týmová semestrální práce závěrečný test (zápočtový)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní