152-0340/01 – Logistický management a řízení jakosti (LMŘJ)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět, by měl poskytnout základní informace z oblasti logistického managementu a řízení jakosti.Cíl předmětu je poskytnout základní informaci o logistickém managementu a managementu jakosti. Položí důraz na definici logistických řetězců a vysvětlí vztahy týkající se jejich základních prvků. Předmět je soustředěn na firemní úroveň. Sumarizuje základní znalosti ekonomických aspektů kvality, normalizace a komplexního managementu jakosti.

Vyučovací metody

Anotace

The aim of the subject is to provide the basic information about the field of logistics management and quality management. The emphasize is put on the clear logistic chain definition and on the explaining the relationships of the logistic chain elements. The subject is focused especially on the company level. The basic knowledge of economic aspects of quality, of normalization, Total Quality Management and quality improvement will be also provided.

Povinná literatura:

Macurová,P.-Klabusayová,N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU 2002. ISBN 80-248-0104-3 Macurová,P.-Klabusayová,N.: Logistický management. Text a praktikum k vybraným problémům. Ostrava: VŠB-TU 1999. ISBN 80-7078-651-5 Bazala,J. a kol.: Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashofer, 2003. ISBN 80-86229-71-8 Nenadál,J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti. Quality management. 2. doplněné vydání. Praha: Management Press, 2002, 282 s. ISBN 80-7261-071-6 Macurová,P.: Základy managementu jakosti. Ostrava: VŠB-TU, 1997. ISBN 80-7078-464-4 Klabusayová,N.: Posuzování shody stanovených výrobků. Frenštát p. R.: Veronika, 2000. ISBN 80-902159-6-3

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět, cíl a základní kategorie logistického managementu 2. Logistická optimalizace 3. Průběžná doba výroby 4. Bod rozpojení objednávkou zákazníka 5. Plánování a řízení výroby 6. Technickohospodářské normy 7. Teorie úzkých míst 8. Komplexní pojetí jakosti 9. Kritéria jakost- čas- náklady 10. Pojetí systémů jakosti dle ČSN ISO 9 000 - 2 000 a 14 000 11. Podstata a předpoklady TQM 12. Metodika analýzy a zlepšování procesů 13. Normalizace, certifikace, ověřování shody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.